Přeskočit na obsah

Podzim táhne diabetology do Poděbrad

Každoroční kongres ambulantní diabetologie v Poděbradech patří mezi akce, které si už dávno reklamu dělat nemusejí. Většina účastníků sem jezdí po léta a spíše budí podiv, když někdo chybí. Toto podzimní setkání proběhlo letos už po třiadvacáté.Kongres ambulantní diabetologie, jak už jeho název napovídá, je primárně zaměřen na praktikující diabetology, kteří se denně setkávají s pacienty. Jeho cílem je převést vědecké poznatky prostřednictvím prezentací významných odborníků, a to nejen diabetologů, do podoby využitelné v ambulantní praxi. „Tímto důrazem se náš kongres odlišuje od jiných odborných akcí v České republice. Ty bývají buď spíše vědecké, což je samozřejmě v pořádku, anebo možná až příliš praktické, kdy aspekt medicíny založené na důkazech není úplně v popředí,“ uvádí prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, předseda Diabetické asociace ČR, která byla mezi hlavními organizátory setkání. „Jsem opravdu rád, že na letošní kongres přijali pozvání špičkoví přednášející z ostatních oborů, jako je kardiologie, hepatologie, gastroenterologie nebo onkologie, kteří se věnovali tématům na rozhraní mezi jejich vlastní specializací a diabetologií,“ dodává prof. Kvapil.

Plný sál byl například při hodinové přednášce prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych. ředitele Národního ústavu duševního zdraví. Ten své sdělení věnoval tomu, jak (ne)úspěšně jsou lidé schopni odečítat emoce z výrazu tváře.

Větší část sdělení byla zaměřena na farmakoterapii diabetu. O některých obecnějších principech hovořila MUDr. Eva Račická, předsedkyně Odborného sdružení ambulantních diabetologů. Podle ní se zdá, že tradiční sekvenční léčba (od selhání k selhání) je dnes již překonaná a měla by být nahrazena časnou intenzifikací terapie. Časná duální či trojkombinační léčba využívající komplementární mechanismy účinku jednotlivých složek může nejen přinášet trvalejší efekt, ale současně i minimalizovat výskyt nežádoucích účinků díky využití nižších dávek jednotlivých agens.

Pokud jde o nefarmakologické postupy, zaujala mimo jiné přednáška prof. MUDr. Martina Haluzíka, DrSc., z Kliniky diabetologie IKEM. Ten auditorium seznámil s metodou DiaGone, která je založena na oslepení nervových zakončení v submukóze pomocí laserové ablace. Jde o miniinvazivní výkon, při němž se pacientovi endoskopicky (při částečné anestezii) zavede do tenkého střeva katetr s laserem, který dokáže přesně zacílit na nervové buňky ve stěně duodena a „oslepit“ je bez poškození okolní tkáně. Naruší se tak „nutrient sensing“, což by mělo vést k zásadní změně nastavení metabolismu a zlepšení kompenzace diabetu. V současné době v IKEM probíhá pilotní fáze zkoušení této metody a první zkušenosti opatrně naznačují, že v časném období po výkonu opravdu dochází ke zlepšení glykemických parametrů, na podrobnější hodnocení je ale ještě brzy.

Součástí kongresu bylo i několik workshopů. Jeden z nich vedl klinický psycholog Mgr. Pavel Brenkus. Ve svém vystoupení nabídl praktické rady, jak si v ambulanci poradit se slovní agresivitou nemocných. Připomněl, že agresivní chování někdy bývá reakcí na nepřiměřené nebo necitlivé chování zdravotnického personálu, včetně lékařů.

V průběhu kongresu byla slavnostně pokřtěna kniha „Motivace pacienta v diabetologické ambulanci“, kterou připravil autorský kolektiv pod vedením MUDr. Jozefíny Štefánkové. Role kmotra se ujal prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

AZV hodnotí návrhy výzkumu dopadů covidu

18. 1. 2022

Výzkum dopadů onemocnění covid‑19 na zdravotnictví může objasnit letité problémy resortu. Na analýzy postupů ve zdravotní péči s ohledem na pandemii…

JIP jsou plné post­covidových pacientů

18. 1. 2022

Plánované operace jsou v některých regionech nadále silně omezeny. Obnovování elektivní péče je komplikováno vysokým počtem postcovidových pacientů…