Přeskočit na obsah

Pojišťovny před dohodovacím řízením mluví o čtyřprocentním růstu úhrad

Na plošný nárůst úhrad by pak zbylo 13 miliard korun. Svaz pojišťoven proto půjde do jednání o úhradách na příští rok s nabídkou plošného nárůstu úhrad o čtyři procenta. „Aktuální odhady inflace jsou kolem tří procent, navýšení úhrad podle nás má být okolo čtyř procent, inflaci tedy pokryjeme,“ uvedl prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ing. Ladislav Friedrich, CSc. Kromě toho by pojišťovny rády usilovaly o zachování určité rezervy, díky které by nad rámec plošného nárůstu mohly bonifikovat poskytovatele zdravotních služeb za kvalitu.

„Máme za sebou rok 2018, kdy byl růst příjmů do systému bezprecedentní. Tak dobře, jak bylo v roce 2018, už nebude. Při rozumném hospodaření by ovšem zdroje pro rok 2019 i 2020 měly být dostatečné,“ uvedl Friedrich.

Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že v roce 2018 hospodařily zdravotní pojišťovny s přebytkem 14,5 miliardy korun a navýšily tak zůstatky na celkových 45 miliard korun ke konci roku 2018. Příjmy totiž předčily očekávání a výdaje vyšly podle plánů.

Pro rok 2020 Svaz zdravotních pojišťoven pracuje s predikcí nárůstu příjmů, jak ji v lednu při zahájení dohodovacího řízení o úhradách zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Nárůst příjmů má proti loňským osmi procentům a letošním sedmi procentům zpomalit. V roce 2020 by mělo dojít ke zvýšení příjmů systému o šest procent, tedy o zhruba 19,5 miliardy korun na celkovou částku 347,5 miliardy.

Mezi mimořádnými výdaji, které budou muset pojišťovny uhradit, počítá svaz zejména s léky. Ty se prodraží jednak vlivem příchodu nových přípravků, ale také lékovou politikou. Tedy změnami podle chystané novely zákona o léčivech a novely zákona o zdravotním pojištění, určité peníze bude podle svazu stát i uvolnění preskripčních omezení v rámci reformy primární péče.

Až 2,5 miliardy korun je očekávaný nárůst v oblasti centrových léčiv. Částečně je to očekávanou novelou zákona, která části inovativních léků umožní získat standardní úhradu i přes to, že nesplňují kritéria nákladové efektivity. „SÚKL bude identifikovat léky na vzácná onemocnění nebo vysoce inovativní léky a bude moci přiznat úhradu nad rámec ekonomických limitů. V tuto chvíli jde ročně asi deset miliard korun přes paragraf 16 (o mimořádné úhradě jinak nehrazené péče, pozn. red.) Část těchto peněz se přesune do zákonem přesně definovaných nároků. Protože schvalovací procedura k paragrafu 16 do určité míry brzdí náklady, dá se očekávat, že tam dojde k vysokým nárůstům,“ uvedl Friedrich. I přesto, že se část léků dnes hrazených přes paragraf 16 dostane do standardních úhrad, očekávají pojišťovny i další nárůst úhrad přes paragraf 16. Zhruba 780 milionů navíc budou v roce 2020 stát zcela nové terapie, zejména genová terapie, která se už dnes začíná k pacientům dostávat, a která je mimořádně nákladná. „Naše právní úhrada přiznává pacientovi nárok na úhradu čehokoli, pokud odborníci dojdou k závěru, že je to pro pacienta jediné účinné,“ poznamenal Friedrich. Kromě toho připomněl, že zákonodárci budou řešit rozhodnutí Ústavního soudu, podle kterého by mělo být více plně hrazených léčiv než dnes. Finanční náklady také budou mít očekávané změny v řešení nedostupných léčiv, například mimořádných dovozů.

Kromě léků další mimořádný nárůst očekává svaz za dopravní služby, a to 1,1 miliardy korun. Na psychiatrickou reformu kalkuluje pro rok 2020 svaz 750 milionů korun a na následnou péči mimořádný nárůst 500 milionů korun. Kromě toho počítá svaz s novou úhradou za léčebné konopí ve výši 250 milionů za rok 2020, dále s 300 miliony korun dopadem novely sazebníku zdravotních výkonů.

Zároveň zdravotní pojišťovny doufají, že nebudou muset vydat zvláštní sumu na nárůst platů, podobně jako v letošním roce musely započítat vyšší příplatky pro všeobecné sestry a další pracovníky ve směnném provozu.

S mimořádným růstem úhrad nemocnicím z důvodu částečného přechodu na nový systém DRG svaz pojišťoven v tuto chvíli nepočítá.

 

Rozpad přírůstku mezi jednotlivé položky pro rok 2020
Položka … Objem prostředků (v mil. Kč)
K rozdělení mezi segmenty … Cca 13 000
Nové terapie … Cca 780
Centrové léky a dopad lékové politiky … Cca 2 500
Dopravní výkony … Cca 1 100
Zdravotní prostředky … Cca 100 – 200
Urgentní příjem … Cca 60 – 500
Psychiatrická reforma a přechod platby na ZP … Cca 750
Sociální služby … Cca 350
Domácí péče vč. mobilních hospiců … Cca 300
Následná péče … Cca 500
Dopady novely zdravotních výkonů (bez již dříve uvedených) … Cca 300
Stomatologické výrobky … Cca 60
Úhrada léčebného konopí … Cca 250
Zdroj: Svaz zdravotních pojišťoven

 

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené