Přeskočit na obsah

Polyuretanové krytí s hydrogelem

Na workshopu vystoupil prof. Dr. Hans Smola, MD, z Kliniky dermatologie univerzity v Kolíně nad Rýnem v Německu, který pohovořil o samotném produktu, a Mgr. Lenka Gavlasová z Kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava, která představila jednotlivé kasuistiky pacientů léčených krytím HydroTac.

HydroTac patří mezi vlhká krytí, která pracují na principu udržení rány v optimálně vlhkém prostředí; podporuje granulaci a epitelizaci rány. V ráně se udržuje konstantní teplota, krytí zároveň odvádí exsudát a rána není při převazu traumatizována. HydroTac navíc ještě obsahuje polyuretanovou pěnu tvořící tenký film na povrchu, jenž brání sekundární infekci, zároveň však dovoluje ráně volně dýchat.

Hybridní polymer polyuretanového hydrogelu váže až 60 % molekul vody. Po aplikaci krytí na ránu se molekuly začnou postupně uvolňovat a aktivně ránu hydratovat. Polyuretanové jádro současně zajistí absorpci přebytečného exsudátu a jeho uzamčení uvnitř materiálu. Snadného přilnutí na oblast rány se dosahuje efektem Initial Tack, kdy hydrogelová vrstva přilne natolik k ráně, že se celé krytí po ráně neposunuje, a nedostane se tak mimo její oblast. Přitom není potřeba dalšího materiálu k fixaci, neboť krytí má po celém obvodu samolepicí okraj.

Krytí lze kdykoli vizuálně zkontrolovat bez toho, že by bylo potřeba je sejmout. Obvaz je možné z rány kdykoli bezbolestně a bezezbytku odstranit díky tomu, že gelová vrstva zabrání jeho přilepení ke tkáni. HydroTac je indikován zejména v průběhu granulační a epitelizační fáze hojení ran s mírnou až střední exsudací. Vysoká míra retence exsudátu i pod tlakem navíc znamená, že HydroTac je vhodný i pro kombinaci s kompresivní terapií.

red

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…