Přeskočit na obsah

Poplatky za atestaci jako příležitost k populismu?

Nesouhlasná reakce na vyjádření prezidenta ČLK MUDr. Kubka z článku uveřejněného v časopise Tempus Medicorum č. 6/2017, str. 21.Ministerstvo zdravotnictví připravilo aktualizovaný návrh vyhlášky č. 189/2009 Sb., ve kterém se stanovují poplatky za kmenovou zkoušku a atestační zkoušku následovně: 500 Kč za první pokus, 3 500 Kč za první opakovaný pokus, 5 000 Kč za druhé opakování. Mezi mladými lékaři to nevzbudilo větší rozruch. Jediný, kdo zvedl bojovný prapor, byl prezident ČLK.

Pan prezident Kubek to ve svém článku v časopise Tempus Medicorum č. 6/2017 považuje za „vytahování peněz z kapes mladých lékařů“ a zároveň tvrdí, že ČLK se „snaží mladé lékaře bránit“. Jako řešení problému vidí samozřejmě poplatek za kmenovou zkoušku zrušit a poplatky spojené s atestací snížit na polovinu.Proč s panem prezidentem Kubkem nesouhlasím?

Za prvé, poplatek za atestační zkoušku je naprosto běžný ve všech západních zemích. Pokud jsou ve vzdělávání zařazeny určité mezistupně (tak jako u nás kmenová zkouška), ty jsou také zpoplatněny. Sumy v zahraničí jsou často i řádově vyšší. Organizaci zkoušení zkrátka je potřeba z něčeho zaplatit a spoluúčast zkoušeného má svoji logiku. Čím je zkouška složitější a komplexnější, tím je také dražší. Čím více osob, čím více zkoušejících se na zkoušce podílí, tím jsou náklady vyšší. Stranou ponechávám fakt, že čas examinátorů by měl být řádně honorován. Zcela stejné principy fungují například i u zkoušek jazykových certifikátů s cenou běžně kolem 5 000 Kč.

Za druhé, nevím, jestli je moudré z pozice pana dr. Kubka upozorňovat na výši jakýchkoli poplatků. Počítejme spolu, kolik peněz na „obranu mladých lékařů“ ČLK vybere – aneb na kolik vyjde členství v ČLK. V roku absolutoria 0 Kč, rok po absolutoriu 0 Kč, 2. rok po absolutoriu 950 Kč, pak až do atestace 2 140 Kč ročně. Do atestace (za předpokladu atestace do pěti let) tedy ČLK zaplatíme jako mladí lékaři 7 370 Kč. Snad mohu vyjádřit svoji pochybnost: kdyby zkoušky organizovala ČLK, byly by také zadarmo? Jak vidíme, tak do atestace ČLK od mladých lékařů nevybere zrovna málo peněz.

Aby bylo jasno: uznávám, že tak velká organizace jako ČLK, která mimochodem od svého založení nepodstoupila žádnou reformu zastaralé organizační struktury, potřebuje na svůj provoz velké množství financí. Na rozdíl od pana doktora Kubka tedy veřejně nenavrhuji žádné snižování členských poplatků do ČLK.

Nemohu si pomoci, ale tyto komentáře dr. Kubka mně zavánějí populismem ve snaze získat si hlasy alespoň pár mladých absolventů. Kalkul zjevně využívá typicky české, v hlubokém socialismu zakořeněné neochoty platit za cokoli a touhy mít naprosto vše zdarma. Pokud však jako lékaři myslíme vážně opodstatněnost spoluúčasti pacientů, tedy oněch známých poplatků, které mají za cíl posilování vědomí zodpovědnosti v přístupu k čerpání péče, neměli bychom začít sami u sebe? Nebo budeme čekat, až někdo zavede poplatky pro pacienty, a potom teprve jsme ochotni za zkoušky platit?

Zdá se, že pan prezident ČLK dr. Kubek, drže se své obvyklé mantry „já proti všem“, opět našel prostor k budování svého PR bojovníka proti všemu zlu v českém zdravotnictví. Žel bohu, někdy jeho „boj“ zachází až příliš daleko za hranici racionálna, zcela ignoruje objektivní fakta.

Spolek Mladí lékaři z. s. vydal k aktualizovanému návrhu vyhlášky č. 189/2009 Sb. souhlasné stanovisko. Částky jsou dle našeho společného názoru přiměřené a klíčový je hlavně nízký poplatek za první pokus o vykonání zkoušky. Při pohledu do zahraničí jsou poplatky za atestaci a kmen jak v absolutním, tak relativním srovnání stále velmi nízké.

Větším problémem z pohledu financí mladých lékařů je fakt, že v novele patřičného zákona se počítá s podstatným navýšením kompetencí lékařů po složení kmenové zkoušky, které přitom není jasně provázeno žádným zvýšením platové třídy v platových tabulkách. V minulosti se přitom za tolik skloňovanou první atestaci platová třída zvyšovala.

Výše uvedené souhlasné vyjádření s poplatky je v konzistenci s principy, které spolek Mladí lékaři zastává při obhajobě zájmů mladých lékařů na platformě nezávislého spolku od doby svého založení v roce 2009. Spolek je založen na demokratických principech a hájí nejenom zájmy mladých lékařů, ale také zdravý rozum a odpovědnost v otázkách, které se týkají vzdělávání mladých lékařů, jejich pracovních podmínek i ostatních otázek zdravotnické politiky. A v tom se možná občas se současným vedením komory rozcházíme.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…