Přeskočit na obsah

Poslanci schválili nová pravidla pro léčebné konopí

Pravidla pro pěstování konopí pro léčebné účely se od 1. ledna 2022 změní. Poslanci schválili novelu zákona o návykových látkách, návrh míří do Senátu Parlamentu ČR.

Návrh by měl především zlevnit léčebné konopí a snížit náklady na jeho zajištění. Vysoce návykové látky se také nově budou předepisovat na elektronický recept místo na papírový recept s modrým pruhem.

Vládní návrh vycházel z toho, že se současný systém udělování licencí pro pěstitele léčebného konopí prodražuje. V současnosti pěstiteli vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv licenci na základě výběrového řízení. Následně je ústav povinen konopí vykoupit a prodat smluvním lékárnám. Pokud lékárny konopí nevykoupí, třeba kvůli blížícímu se konci doby použitelnosti, musí je stát na své náklady zlikvidovat.

Kromě toho mohou v současnosti distributoři dovážet konopí pro léčebné použití ze zahraničí, i to má podle předkladatelů návrhu svoje mouchy. „Systém pěstování a výkupu Státním ústavem pro kontrolu léčiv nezajistí nejnižší možnou cenu na trhu, neboť je limitován podmínkami výběrového řízení, které nejsou schopny pružně reagovat na výkyvy trhu. Systém dovozu konopí pro léčebné použití do České republiky je limitován skutečností, že zákon neumožňuje distributorům konopí pro léčebné použití volně vyvážet, čímž jsou distributoři nuceni přebytky zneškodňovat,“ konstatuje ministerstvo zdravotnictví v důvodové zprávě k návrhu.

Nově tedy už nebude Státní ústav pro kontrolu léčiv konopí vykupovat a distribuovat, ale bude mít roli kontrolora. Očekává se, že pěstitelů, kteří budou dostávat od ústavu licenci, přibude. Léčebné konopí bude možno v Česku pěstovat ve schválené pěstírně. Konopí bude možné vyvážet.

Léčebné konopí už nebude předepisováno na papírové recepty s modrým pruhem. Zavádí se elektronický recept na vysoce návykové látky a zákon stanoví lékařům a farmaceutům povinnost zvlášť poučit pacienta při předepsání a při výdeji o rizicích. To proto, že z elektronického identifikátoru nebude pacientovi na první pohled zřejmé tak jako z receptu s modrým pruhem, že se jedná o přípravek, který vyžaduje mimořádnou pozornost.

 

Do 1 % THC je konopí bez rizika?

Poslanci přijali při závěrečném čtení několik pozměňovacích návrhů, se kterými ministerstvo zdravotnictví nesouhlasilo. Jednak se zvyšuje povolený obsah tetrahydrokanabinolů v technickém konopí z 0,3 % na 1 % v rostlině. Podobně se uvolňuje prodej extraktů a tinktur z konopí, které mají méně než 1 % látek skupiny tetrahydrokanabinolů.

Posun ohledně technického konopí měl podporu zemědělského výboru a doporučil jej i zdravotní výbor. „Návrhy, které jsme přijali v zemědělském výboru, v podstatě říkají jednu jednoduchou věc: přestaňme ze zemědělců, kteří se nedopustí ničeho špatného, dělat kriminálníky,“ argumentoval ve sněmovně poslanec Radek Holomčík (Piráti).

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je stanovení hranice pro technické konopí a „neškodné“ tinktury na 1 % THC rizikové a je v rozporu s úmluvou o omamných a psychotropních látkách. „Tento poslanecký návrh na sebe bere odpovědnost za zdravotní neškodnost takových produktů ve všech představitelných sférách, jako jsou potraviny, elektronické cigarety, potravinové doplňky a mnoho dalších výrobků, a to i při dlouhodobé expozici a různých formách podání,“ uvedl ve sněmovně Vojtěch. „S přihlédnutím k restriktivním opatřením v okolních zemích v oblasti konopí a též ze zkušenosti s alkoholovou turistikou v České republice se velice obávám, že se tímto opatřením naše země stane přitažlivou destinací pro specifický druh turistiky,“ dodal. Poslanci ale návrhy přijali drtivou většinou hlasů. Stejně jako změnu, kterou navrhl poslanec Rostislav Vyzula (za ANO) a podle které pěstitelé konopí pro léčebné použití nebudou muset mít certifikát správné výrobní praxe. O tomto návrhu ministr Vojtěch prohlásil, že může zpochybnit kvalitu léčebného konopí a zkomplikovat udílení licencí.

Centrální úložiště očkování ano, zásilkový výdej léků na recept ne

V novele zákona o návykových látkách schválili poslanci také zavedení centrální elektronické evidence očkování. Očkující lékaři budou mít povinnost do systému eRecept očkování bezodkladně zaznamenat. V systému eRecept vznikne vedle úložiště elektronických receptů úložiště záznamů o očkování. Tam bude souhrnně k nalezení, jaká očkování pacient kdy podstoupil. Nahlížet se bude přes lékový záznam pacienta. Systém eRecept bude také zajišťovat posílání e-mailů a textových zpráv pacientům.

Další poslanecký návrh, který byl ve sněmovně přijat, se týká nelegálního prodeje léčiv přes internet. Snaží se řešit problém, že dosud úřady nemají jak dosáhnout na zahraniční provozovatele internetových stránek s nelegální nabídkou padělků léků. Návrh umožňuje vést seznam nelegálních internetových stránek, které nabízejí léčivé přípravky v rozporu se zákonem o léčivech. Tyto webové stránky budou poskytovatelé internetového připojení blokovat.

Naopak jednoznačné ne řekli poslanci hojně diskutovanému návrhu na umožnění zásilkového výdeje léků na recept, který předložili poslanci Adam Vojtěch, Patrik Nacher (za ANO) a další. Pro něj hlasovalo jen patnáct poslanců. Návrh se pokusil definovat určitá omezení pro distanční výdej. Distančně by nešly vydávat nově registrované léčivé přípravky ani léčivé přípravky s omamnými látkami a přípravky uvedené ve zvláštní vyhlášce, které vyžadují zvláštní edukaci pacienta nebo zvláštní podmínky přepravy. Zásilkový výdej by mohly provádět pouze lékárny, které zároveň vydávají léky pro veřejnost s provozní dobou minimálně osm hodin denně a které už fungují alespoň pět let. Lékárny by měly povinnost poskytovat informační službu farmaceuta nejméně osm hodin každý pracovní den. Každý farmaceut by přitom neměl zpracovat denně více než 200 receptů za osmihodinovou směnu.

„Funguje to asi v deseti nebo dvanácti zemích Evropy. Dřív nebo později na to stejně dojde, v příštím volebním období něco takového nakonec schválíme, protože se digitalizaci při všech bezpečnostních prvcích nevyhneme,“ myslí si poslanec Nacher.

Zástupci lékáren a lékárníků před schválením návrhu varovali a kritizovali, že byl předložen bez široké odborné diskuse. Česká lékárnická komora následně přivítala, že návrh nebyl schválen. „Česká lékárnická komora oceňuje, že poslanci při rozhodování o účelově načteném pozměňovacím návrhu vyslyšeli námitky odborné veřejnosti z řad lékárníků, lékařů i veterinářů a nepodpořili jej. Pozměňovací návrh poslanců Vojtěcha, Nachera a několika dalších považovala komora od začátku za přílepek, který byl jednoznačně šitý na míru pro některé e-shopy a ve výsledku by existenčně ohrozil kamenné lékárny,“ říká prezident České lékárnické komory Mgr. Aleš Krebs. „Přijetím návrhu by byla významně omezena základní lékárenská péče pro většinu obyvatelstva, což je pro ČLnK zcela neakceptovatelné. Změny v zákonech mají přinášet zlepšení situace, nikoli ničit fungující a praxí ověřené postupy,“ dodává. Otázku výdeje léčivých přípravků pacientům, kteří do lékárny nechodí, navrhuje lékárnická komora řešit formou donáškové služby kvalifikovaným lékárníkem.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…