Přeskočit na obsah

Pozitivní vliv canagliflozinu na renální funkce potvrzen

Fáze III klinické studie CREDENCE s canagliflozinem byla díky pozitivním účinkům na chronické onemocnění ledvin předčasně ukončena. Canagliflozinu se tak otevírá možnost být po více než patnácti letech prvním lékem zpomalujícím progresi u chronického onemocnění ledvin u pacientů s diabetem 2. typu.Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná multicentrická studie CREDENCE (Canagliflozin and Renal Events in Diabetes with Established Nephropathy Clinical Evaluation) hodnotila účinnost a bezpečnost přípravku Invokana versus placebo přidaných ke standardní péči u pacientů s chronickým onemocněním ledvin a diabetem 2. typu. Studie zahrnovala přibližně 4 400 pacientů s diabetem 2. typu, odhadovanou mírou glomerulární filtrace ≥ 30 až < 90 ml/min/1,73 m2 a albuminurií (poměr bílkovin a kreatininu v moči > 300 až < 5 000 mg/g). Všichni pacienti byli na maximální nebo tolerované dávce inhibitoru ACE nebo ARB více než čtyři týdny před randomizací.

Rozhodnutí o předčasném ukončení studie bylo založeno na doporučení nezávislého výboru pro sledování údajů (IDMC) uskutečněného při přezkumu dat v průběhu plánované průběžné analýzy. Při něm byla k dispozici data prokazující účinnost přípravku. Studie dosáhla předem stanovených primárních cílových ukazatelů a výsledky prokázaly, že lék může snížit riziko rozvoje renálního onemocnění (čas do dialýzy nebo transplantace ledvin, zdvojnásobení koncentrace kreatininu v séru a renální nebo kardiovaskulární úmrtí) v případě používání canagliflozinu spolu se standardní léčbou. Celosvětově přitom trpí chronickým onemocněním ledvin více než 160 milionů pacientů s diabetem 2. typu.

„Téměř u poloviny pacientů s diabetem 2. typu se vyvine chronické onemocnění ledvin mající za následek zvýšení rizika selhání ledvin a kardiovaskulárních onemocnění a mající vliv na kvalitu a délku života nemocných, a to i navzdory současné nejlepší dostupné péči. Tato obrovská nesplněná potřeba je důvodem, proč bylo pro nás tak důležité, abychom se před čtyřmi lety zaměřili právě na renální výsledky studie,“ řekl spolupředseda řídícího výboru prof. Vlado Perkovic, MBBS, PhD, FASN, FRACP, University of New South Wales v Sydney a výkonný ředitel George Institute for Global Health v Austrálii.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…