Přeskočit na obsah

Poznatky z kongresů jsou jedním ze základních předpokladů zkvalitňování lékařské péče

Vážení čtenáři,

věřím, že jste nový design Medicíny po promoci, který jsme vám představili v minulém čísle, shledali zajímavým a že vám přinesl řadu témat, kterým se chceme i nadále věnovat.

Co tedy poslední číslo roku 2022 přináší?

Opět je otevírá rozhovor s osobností, jíž je tentokrát významný diabetolog a přednosta Geriatrické interní kliniky FN Motol profesor Milan Kvapil (str. 246).

Předseda SPL MUDr. Petr Šonka se v pravidelném sloupku zamýšlí tentokrát nad distanční péčí v ordinaci praktickéhoi lékaře (str. 250). 

Podzim je dobou kongresů – letos se již většinou konaly v prezenční, případně hybridní formě, a proto přinášíme zprávy z těch, které považujeme za nejpřínosnější:

  • Diabetologický kongres ve Stockholmu (EASD 2022) navštívila a o novinky se podělila MUDr. Eva Račická (str. 251).
  • Významné pokroky zaznamenal výzkum roztroušené sklerózy – nové informace z kongresu ECTRIMS komentovala profesorka Eva Kubala Havrdová (str. 254).
  • Na kongresu České urologické společnosti v Olomouci patřil k novým tématům i screening karcinomu prostaty: v rozhovoru jej představuje předseda ČUS profesor Roman Zachoval (str. 262).
  • Na tomtéž kongresu obdržel ocenění za původní práci REZUM – nová a nejméně invazivní metoda léčby benigní hyperplazie prostaty profesor Dalibor Pacík (str. 258).
  • Vracíme se také ke kardiologickému kongresu (ESC, Barcelona) v článku profesora Pavla Jansy, který zpracoval doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze (str. 265).

Doporučení pro každodenní praxi se tentokrát zabývají očkováním v ordinaci praktického lékaře (MUDr. Zuzana Blechová, str. 270), atypickými syndromy akutního infarktu myokardu (MUDr. Tomáš Janota, str. 278) či přípravou pacienta na TEP kolene (prim. MUDr. Tomáš Novotný, MUDr. Jan Černý, str. 281). Snad vás zaujme i kazuistika Castlemanovy choroby (str. 286) nebo fázová léčba nehojících se ran (str. 290).

Co s pacientem trpícím psoriázou v ordinaci praktického lékaře poradí prof. MUDr. Jana Hercogová (str. 293).

Věřím, že si v tomto čísle Medicíny po promoci najdete téma, které bude pro vás zajímavé, a přeji nám všem, aby příští rok 2023 byl (nejen) pro lékaře i pacienty lepší, než byl tento.

Za redakci Medicíny po promoci
MUDr. Marta Šimůnková
Senior konzultant Medical Tribune CZ

Sdílejte článek

Doporučené