Přeskočit na obsah

Pracovní skupina sdružuje síly pro udržení lékařské fakulty v Ostravě

Vedení Lékařské fakulty, Fakultní nemocnice v Ostravě a vedení Ostravské univerzity společně usilují o udržení akreditace pro program Všeobecné lékařství v Ostravě. Vytvořili pracovní skupinu, která systematicky řeší připomínky hodnoticí komise Národního akreditačního úřadu a zároveň přispívá ke zlepšení spolupráce a komunikace mezi fakultou, nemocnicí a vedením univerzity.

„Velmi mi záleží na zachování kontinuálního vzdělávání budoucích lékařů tady v Ostravě. Fakultní nemocnice a lékařská fakulta jsou spojené nádoby. Studenti mají u nás zázemí skvěle vybavených výukových pracovišť, učí se od špičkových odborníků, a hlavně mají tady širokou perspektivu budoucího uplatnění. Řada ostravských absolventů zůstává i po studiu v našem regionu a pracuje tady. Mysleme na budoucnost,“ říká ředitel Jiří Havrlant.

Pracovní skupinu tvoří vedení Lékařské fakulty, univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava, dále zástupci Rady pro vnitřní hodnocení OU a vedení akademické i studentské komory Akademického senátu LF. Doposud si jejich zástupci stihli vytyčit tři hlavní pilíře spolupráce. Prvním z nich je posílení vědecké činnosti, která je podle nově zvoleného děkana LF Rastislava Maďara zásadní: „Fakulta by měla směřovat k tomu, aby byla v budoucnu schopná v co největším počtu programů produkovat nejen doktorandy, ale i vlastní docenty a profesory. Osobně chci významně podporovat vědu a výzkum i z hlediska finanční motivace, je důležité propojovat týmy různých fakultních pracovišť, převážně teoretické obory navázat na klinické. Bude potřebné usilovat o významné grantové dotace na přilákání dalších vědeckých týmů.“

Druhým pilířem je spolupráce při posílení personálního zajištění Všeobecného lékařství. Na tomto bodě intenzivně spolupracuje lékařská fakulta s fakultní nemocnicí již několik měsíců.: „Důležité je uklidnit vnitřní situaci, zlepšit komunikaci směrem dovnitř i navenek, vytvořit pozitivnější mediální obraz fakulty a podrobněji informovat o nápravných aktivitách.“

Třetím a posledním pilířem jsou systémová opatření, která skupina přijala, aby tím zajistila dlouhodobý pozitivní vývoj fakulty. Pracovní skupina intenzivně diskutuje a konzultuje kroky a postupy, které by byly pro Národní akreditační úřad dostatečnou garancí, že se stávající situace nebude již nikdy ve vývoji LF OU opakovat.

Studium medicíny dokončilo za necelých deset let existence tohoto oboru v Ostravě více než 250 mediků.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Zaujalo nás

24. 6. 2024

Bulka v prsu v průběhu těhotenství může být karcinomem Zkušenosti mladých žen, které si v graviditě nebo při laktaci nahmataly v prsu bulku, mnohdy…