Přeskočit na obsah

Praha centrem evropské nefrologie

Minulý týden byl pro české zdravotnictví a medicínu významný hned ze dvou důvodů. Vedle schválení klíčové první části zdravotnické reformy Praha přivítala jednu z největších odborných akcí roku 2011. Na 48. výroční setkání evropských nefrologů (kongres ERA‑EDTA, Evropské renální asociace a Evropské dialyzační a transplantační asociace) se do Kongresového centra sjelo 23. až 26. června více než 9 000 delegátů nejen z Evropy, ale i ze zámoří. Jak připomněl prezident kongresu prof. Vladimír Tesař, není to první mezinárodní setkání nefrologů na našem území. Vzhledem k tomu, že nefrologie má v České republice velkou tradici, už v roce 1963 Praha hostila teprve druhý kongres Mezinárodní nefrologické společnosti, jehož prezidentem byl tehdejší předseda České nefrologické společnosti a spoluzakladatelů Mezinárodní nefrologické společnosti profesor Jan Brod. Na tuto velmi úspěšnou odbornou akci o 17 let později (v roce 1980) navázal 17. kongres Evropské dialyzační a transplantační asociace, na který se sjelo na 2 000 nefrologů nejen z Evropy. Letos na podobnou akci do Prahy zavítalo téměř pětkrát tolik účastníků, což jen dokládá dynamiku, s jakou se rozvíjí zájem o nefrologii v odborné společnosti. „Přesto však význam nefrologie jako lékařského oboru není stále ještě doceněn. Přitom přibývá osob konfrontovaných s diagnózou chronického onemocnění ledvin. Zvyšující se incidence a prevalence představují pro evropské země velký problém také ze zdravotního a ekonomického hlediska. Nárůst prevalence osob vyžadujících užití různých dialyzačních postupů, popř. transplantaci komplikuje zdravotně ekonomickou situaci, protože ročně připadají v Evropě na jednoho pacienta vyžadujícího dialýzu náklady cca 50 až 60 000 eur,“ připomíná prof. Gerard London, prezident ERA‑EDTA.

„Jedinými možnostmi, jak v populaci snižovat počet pacientů závislých na dialýze nebo přinejmenším trvale udržovat jejich konstantní úroveň, jsou zlepšení včasného rozpoznání chronických onemocnění ledvin a podpora transplantací. Velký potenciál vidíme především ve včasném rozpoznání postižení ledvin, protože u včas diagnostikovaného chronického onemocnění ledvin (CKD) je možné zabránit postupu nemoci, popř. alespoň její progresi zpomalit,“ říká prof. Gerard London. Význam této prevence spočívá také v tom, že od roku 2004 existují důkazy, že chronické onemocnění ledvin je závažným rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. Výrazně zvýšené kardiovaskulární riziko bylo dokonce prokázáno i v souvislosti s asymptomatickými poruchami funkce ledvin. Nejen o možnostech prevence onemocnění ledvin, ale hlavně o aktuálních pokrocích dosažených na poli klinické nefrologie, dialýzy, transplantací ledvin a v souvisejících oborech diskutovali delegáti letošního kongresu ERA‑EDTA v Praze. Zajímavosti z jeho průběhu přineseme v některém z příštích vydání Medical Tribune.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Choďte po schodech, abyste žili déle

28. 5. 2024

Choďte po schodech, vyzývají autoři studie prezentované na vědeckém kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) Preventive Cardiology 2024,…