Přeskočit na obsah

Praktičtí lékaři spustili online webináře

Pandemie pro lékaře mimo jiné znamená, že si musejí hledat nové cesty, jak si předávat informace. Velmi pružně v tomto směru zareagovala Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, která spustila pravidelné vzdělávací webináře.


„Zachování možnosti vzdělávat se je pro udržení úrovně zdravotní péče klíčové. Musíme se aktuální situaci přizpůsobit, nikoli na ni rezignovat. Proto jsme spustili webový portál, aby lékaři mohli mít nejnovější informace o současné nákaze, ale i další, které jsou důležité pro lékařskou praxi,“ vysvětluje doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda SVL ČLS JEP.

Na webinářích dosud z úst odborníků zazněly například přednášky o nejnovějších rizicích pandemie pro seniory. „Rizikovou skupinou jsou lidé s typickou seniorskou polymorbiditou, tedy souběhem několika chronických nemocí. Mezi nejohroženější pak určitě patří pacienti s kardiovaskulárními nemocemi, CHOPN, cukrovkou nebo vysokým tlakem. Také onkologičtí pacienti a pacienti s biologickou nebo imunosupresivní léčbou jsou nemocí ohroženi,“ říká prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., z Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Další webináře se zabývaly například potřebami dezinfekce v lékařských, ale i běžných prostorách nebo riziky epidemie pro chronické pacienty.

„Zatím se na portále věnujeme aktuálním informacím souvisejícím s COVID‑19, plánujeme ale i další témata,“ popisuje doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., vědecký sekretář a místopředseda pro zahraniční aktivity SVL ČLS JEP. Kromě všeobecných informací o infekci COVID‑19 se praktici dozvědí o úhradách péče v době nouzového stavu nebo doporučení, jak zachovat fungování primární péče.

„Webináře mohou lékaři sledovat v přímém přenosu, rovnou pokládat dotazy přednášejícím a o tématech diskutovat. Všechny záznamy lze zhlédnout samozřejmě i později,“ popisuje doc. Seifert. O velkém zájmu o vzdělávání v době koronavirové svědčí počty sledujících. První přímý přenos si pustilo více než 600 praktických lékařů, přednášejícím položili více než 100 dotazů. V následujících 24 hodinách zhlédlo záznam přednášek přes 2 000 praktiků.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené