Přeskočit na obsah

Pražští hygienici vyhlásili mimořádné očkování některých zdravotníků

Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, v pátek vyhlásil opatřením obecné povahy mimořádné očkování u zaměstnanců činných na centrálních příjmech a příjmových ambulancích pražských nemocnic.Mimořádné očkování se bude aktuálně týkat dalších 508 pražských zdravotníků. Vyplývá to z podkladů, které k dnešnímu dni tato zařízení hygienické stanici poskytla. „Jak jsem již avizoval, mimořádné očkování zaměstnanců centrálních příjmů a příjmových ambulancí pražských nemocnic je dalším z preventivních kroků, které v současné situaci při výskytu spalniček v Praze řešíme,“ říká ředitel pražských hygieniků Jan Jarolímek s tím, že očkování se nebude týkat všech zaměstnanců pražských urgentů. „Toto očkování se ale nebude týkat těch, kteří se prokáží dokladem o dvou aplikovaných dávkách očkovací látky proti spalničkám, osob, které onemocnění prokazatelně prodělaly, a osob, u kterých testy prokázaly dostatečnou hodnotu protilátek,“ specifikuje Jarolímek.

Aktivní protiepidemická opatření činí HSHMP v metropoli již od prvních zjištění počínajícího výskytu spalniček na začátku letošního roku. Na základě iniciativy pražských hygieniků je již několik měsíců realizováno průběžné vyšetřování zdravotnického personálu na protilátky proti spalničkám. „Od začátku roku se v součinnosti s hygieniky podařilo vyšetřit na protilátky skoro dvě tisícovky pražských zdravotníků,“ upřesňuje šéf pražských hygieniků Jarolímek a dodává: „Kvůli nízké nebo žádné hodnotě protilátek bylo proto následně očkováno již 254 zdravotníků a po realizaci aktuálně vyhlášeného preventivního mimořádného očkování se bude množství proočkovaných zdravotníků v Praze blížit číslu 800.“

Aktuální stav oproti předchozímu týdnu nevykazuje žádný dramatický nárůst. „Aktuálně evidujeme o tři nové případy více než v předchozím týdnu, takže od začátku roku máme v Praze 73 případů onemocnění spalničkami,“ informuje Jarolímek a doplňuje: „Aktuálně přijímané opatření je skutečně preventivního rázu, jde o očkování preexpoziční a hygienická služba tak plní i svoji významnou preventivní úlohu.“VĚCI…

Letošní onemocnění spalničkami v Praze

 

  • ve 24 případech jde o děti a mladistvé do osmnácti let

 

 

  • ve 49 případech o dospělé

 

 

  • průměrný věk nemocných postupně stoupá: aktuálně činí 31 let (na samém začátku zvýšeného počtu nemocných činil 15,7, dále se vyvíjel na úroveň 25,9 a poslední data ukazují současnou úroveň 31 let; poslední tři případy mají průměrný věk 40 let)

 

 

  • samotní nemocní jsou ve věkovém intervalu od sedmi měsíců do 62 let

 

 

  • 18 dětí proti spalničkám očkováno nebylo (z toho pět dětí nedosáhlo věku třinácti měsíců potřebného k očkování a u 13 dětí rodiče očkování odložili nebo zcela odmítli); dalších pět dětí bylo očkováno na Ukrajině a u jednoho dítěte (cizince) rodiče o očkování nedohledali potřebné informace

 

 

  • z prozatím nemocných dospělých čtyři lidé ve věku 44 až 47 let absolvovali očkování jen jednou dávkou očkovací látky; 41 osob pak nedisponovalo žádným dokladem o očkování nebo o očkování neví; kompletní očkování dvěma dávkami očkovací látky doložily čtyři osoby

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Opomenutá předcovidová varování

20. 9. 2022

Pandemie covidu‑19 se stala svým rozsahem a dopadem zatím největší globální zdravotní krizí 21. století, která svět výrazně zaskočila. Nemuselo k…