Přeskočit na obsah

Před odběrem nesmí pacient kouřit, pít, jíst nebo žvýkat

Laboratoře klinické mikrobiologie AGELLAB v Ostravě testují pacienty s podezřením na COVID‑19 ze slin. Podle garantky provozu klinických laboratoří RNDr. Lenky Kulíškové zabere doba stanovení přítomnosti viru SARS‑CoV‑2 ve vzorcích slin přímo v laboratoři stejný časový interval jako při odběru z nosohltanu.


„Citlivost stanovení je asi o deset procent vyšší než ze stěru, přesnost výsledku je odrazem celkového nastavení testu. Nezaznamenali jsme žádnou falešnou negativitu při vyšetřování ze slin,“ říká dr. Kulíšková. Odběr vzorku slin je pro pacienta výrazně příjemnější. Stačí, aby několikrát zakašlal do roušky a poté vyplivl sliny do malé zkumavky za pomoci trychtýře. Podmínkou odběru je, že pacient nesmí alespoň deset minut před odběrem slin kouřit, pít, jíst nebo žvýkat žvýkačku.

V zahraničí se už podobná forma testů uskutečňuje, proč se k ní u nás přistupuje s časovým odstupem? „K provádění tzv. RT PCR vyšetření na stanovení onemocnění COVID‑19 ze vzorků slin jsme nejprve museli naši mikrobiologickou laboratoř dovybavit potřebnými přístroji. Nový způsob testování pro odběr slin ve spojitosti s navazující diagnostickou soupravou plně vyvinula česká start‑upová společnost Diana Biotechnologies s. r. o., s níž spolupracujeme již od začátku druhé vlny pandemie. Protože se jedná o čistě českou firmu, můžeme se spolehnout na to, že veškerý materiál potřebný k testování bude včas k dispozici, a zajistíme tak vysokou spolehlivost v kapacitě testování,“ pokračuje RNDr. Kulíšková.


Ušetří personál

Krom většího komfortu pro pacienta znamená RT PCR vyšetření úsporu personálu. Mobilním odběrovým týmům odpadá nutnost přítomnosti odběrové sestry, postačí zaučený zdravotnický personál. Odebrané vzorky slin se pak odvážejí do laboratoře za pokojové teploty a zde se stanovují standardními postupy pro vyšetřování pomocí RT PCR. Vzorky slin jsou stabilní, v odběrové zkumavce vydrží několik dní. „Odběry vzorku slin aktuálně provádí COVID‑19 odběrové místo v nemocnici Ostrava‑Vítkovice a odběrové místo v nemocnici v Novém Jičíně. Od 8. února testujeme také ve Zlínském kraji ve valašskomeziříčské nemocnici. Postupně ale chceme vyšetřování rozšiřovat i na další odběrová místa v rámci skupiny i spolupracujících subjektů a nabídneme tento způsob i firmám,“ líčí dr. Kulíšková.


Vyberou si sami

Na vyšetření může přijít kdokoliv, ať už samoplátce (nejčastěji lidé, kteří chtějí vycestovat do zahraničí) nebo má pacient indikaci k vyšetření od praktického lékaře nebo hygieny a vyšetření hradí zdravotní pojišťovny. „Indikovaní pacienti se od 1. února v Moravskoslezském kraji objednávají k vyšetření sami, a to online prostřednictvím systému Reservatic. Do konce ledna jim byly místo a termín přiděleny lékařem,“ říká mluvčí AGEL Radka Miloševská. Jestliže zájemce indikaci nemá, a je tedy samoplátcem, také si může svobodně zvolit místo odběru. Částka, kterou platí samoplátci, je stejná, ať už si nechají udělat výtěr z nosohltanu, nebo odevzdají vzorek slin. Náklady na vyšetření jsou rovněž srovnatelné s náklady při zpracování vzorků z nosohltanu.


Nenahrazuje screening test

Stanovení onemocnění COVID‑19 ze slin nenahrazuje antigenní testování (screening test) pro širokou veřejnost, kdy se zájemce doví výsledek testu do dvaceti minut po odběru. Stanovení viru SARS‑CoV‑2 ve slinách pomocí RT PCR je plnohodnotným testem s nyní používaným způsobem odběru a vyšetřování.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené