Přeskočit na obsah

Předepisování inhibitorů protonové pumpy a jejich vysazování

Inhibitory protonové pumpy (IPP) trvale patří mezi nejčastěji předepisovanou medikaci. Přestože indikace k dlouhodobému užívání jsou omezené, mnoho pacientů pokračuje v léčbě po celé roky, nebo dokonce desetiletí. V časopise Gastroenterology recentně vyšel konsensus odborníků, jak IPP bezpečně vysazovat. Lékaři by měli zejména pravidelně revidovat indikace k pokračujícímu užívání IPP. Autoři však výslovně varují před jejich vysazením u pacientů užívajících více léků na ředění krve nebo u pacientů s předchozím krvácením z GIT. U většiny pacientů, kteří užívají IPP dvakrát denně nebo dvojnásobnou dávku, lze léčbu snížit na standardní dávkování jednou denně – vyšší dávky podporuje jen minimum důkazů.

Jedinými jednoznačnými indikacemi k chronickému užívání (> 8 týdnů) jsou komplikovaná gastroezofageální refluxní onemocnění (např. těžká erozivní ezofagitida, peptická striktura), Barrettův jícen, eosinofilní ezofagitida, Zollingerův–Ellisonův syndrom, gastroprotekce u vysoce rizikových uživatelů NSA a případně idiopatická plicní fibróza.

Lékaři by měli pacienty připravit na možnost rebound hypersekrece kyseliny, která může trvat několik týdnů.

Autoři tvrdí, že podávání IPP by mělo být ukončeno spíše z důvodu nedostatečné indikace než z obavy z nežádoucích účinků: v randomizovaných studiích nebyly prokázány žádné závažné nežádoucí účinky.

Zdroj: Targownik LE et al. AGA clinical practice update on de‑prescribing of proton pump inhibitors: Expert review. Gastroenterology 2022 Apr;162:1334.

Sdílejte článek

Doporučené