Přeskočit na obsah

Prenatálně podaný paracetamol snižuje maskulinitu plodu

Výzkum varuje před nežádoucími účinky prenatální expozice paracetamolu u plodu mužského pohlaví.Léky s obsahem paracetamolu neboli acetaminofenu (APAP) jsou široce užívány při chřipce a nachlazení i k tišení bolesti, a to i u těhotných žen. Nová studie, publikovaná v časopise Reproduction, zkoumala účinky APAP na plody u myší a zjistila, že má nežádoucí účinky na maskulinizaci jejich mozku, které se projevují i v dospělosti.

Už přechozí výzkumy naznačily, že APAP může potlačovat produkci testosteronu u plodů mužského pohlaví a potenciálně může způsobovat změny v reprodukční soustavě i v mozku. Testosteron jako mužský pohlavní hormon řídí růst a vývoj mužského těla, ale také „mužské naprogramování“ mozku. Předchozí studie u hlodavců také zjistily, že snížení koncentrace testosteronu u plodů zvyšovala riziko testikulárních malformací u novorozenců.

Podle nového výzkumu jsou s nižší koncentrací testosteronu spojena i další rizika, mnoho z nich se projevuje na chování dospělých jedinců. Autoři studie podali myším dávku APAP, která zhruba odpovídala množství obvykle doporučovanému těhotným ženám.

Vědci pak hodnotili chování hlodavců mužského pohlaví z hlediska agresivity vůči ostatním samcům, schopnosti označit si teritorium i schopnosti pářit se. Potomci matek, kterým byl podáván APAP, i v dospělosti vykazovali horší výsledky ve všech třech kritériích. Expozice APAP v prenatálním období způsobila u dospělých samců změny ve schopnosti značkování močí. Rovněž vykazovali menší agresivitu vůči jiným samcům narušujícím jejich teritorium. Měli také při sexuálním styku kratší dobu penetrace a sníženou ejakulaci.

Tyto skutečnosti podpořily i údaje, které vědci získali z mozku hlodavců. V oblasti mozku, která řídí pohlavní pud, shledali výrazně snížený počet neuronů. Zejména v části mozku zvané „sexuálně dimorfní jádro“ v předním hypothalamu byl tento počet pouze poloviční v porovnání s myšmi z kontrolní skupiny (bez expozice APAP).

Podle autorů studie jde o důkaz, že při snížené koncentraci testosteronu se typické mužské rysy nevyvíjejí tak, jak by měly, a že je tím ovlivněno i libido.

„Myši vystavené paracetamolu ve fetálním stadiu nebyly při pokusech schopné kopulovat stejně jako naše kontrolní zvířata. Během jejich fetálního vývoje nedošlo ke správnému mužskému naprogramování, což bylo patrné dlouho poté i v dospělosti. Je to velmi znepokojující,“ uvedl k tomu jeden ze spoluautorů studie dr. David Møbjerg Kristensen z Department of Biomedical Sciences and the Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research při Faculty of Health and Medical Sciences.

Vybídl zároveň k opatrnosti při užívání léků proti bolesti, zejména u těhotných žen. „V současné době se stalo užívání paracetamolu tak běžné, že zapomínáme, že jde o lék. Všechny léky mají nežádoucí účinky,“ připomněl dr. Kristensen.


Zdroj: Hay‑Schmidt A et al. Prenatal exposure to paracetamol/acetaminophen and precursor aniline impairs masculinisation of male brain and behaviour. Reproduction. 2017;154(2):145. DOI: 10.1530/REP‑17‑0165

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…