Přeskočit na obsah

Přes 70 procent pacientů s RS je při léčbě natalizumabem bez relapsů

Nová data ukazují, že léčba raných stadií roztroušené sklerózy (RS) natalizumabem napomáhá dosáhnout stavu NEDA (žádný příznak aktivity onemocnění) a zlepšení stavu pacienta a kognitivních funkcí a že podávání natalizumabu s prodlouženým intervalem dávkování je spojeno s výrazně nižším rizikem rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie.Data získaná v rámci čtyřleté observační otevřené jednoramenné studie STRIVE potvrzují dlouhodobou účinnost přípravku natalizumab (Tysabri) v podmínkách reálné léčebné praxe u pacientů s recidivující RS v časných stadiích, kteří byli diagnostikováni nejdéle před třemi lety a u nichž byly výsledky testu na přítomnost protilátek proti viru JC negativní.

Během prvních dvou až čtyř let léčby (n = 110/157) dosáhlo 70,1 procenta pacientů zařazených do studie klinického stavu NEDA, který je definován jako absence relapsů nebo 24týdenní absence potvrzeného zhoršení příznaků postižení. Kromě toho 83,7 procenta pacientů dosáhlo stavu MRI NEDA, který je definován jako absence gadolinium vychytávajících nebo nových či nově se zvětšujících T2 lézí, a více než polovina pacientů (58 procent) dosáhla celkového stavu NEDA, který zahrnoval jak klinický stav NEDA, tak i MRI NEDA. Výsledky také ukazují, že podávání natalizumabu bylo provázeno významným zlepšením zdravotního postižení a kognitivních funkcí.

Na základě údajů z neintervenční observační studie TOP (TYSABRI Observational Program), což je studie probíhající v rámci reálné léčebné praxe zahrnující pacienty léčené natalizumabem, byla hodnocena účinnost jeho dávkování v režimu jednou za 6 týdnů (Q6W). Analýzy srovnávaly výskyt relapsů u pacientů, kteří přešli na dávkování natalizumabu v režimu Q6W po alespoň jednom roce, kdy byl přípravek podáván jednou za čtyři týdny (Q4W) (n = 135), s výskytem relapsů u pacientů, kteří zůstali na schváleném dávkování Q4W (n = 135).

Analýza provedená na základě propensity skóre ukázala, že mezi oběma skupinami není žádný významný rozdíl v anualizované míře relapsu ani v riziku relapsu. Tato data doplňují již dříve prezentovanou analýzu bezpečnosti zpracovanou v rámci databáze programu TOUCH, která ukazuje, že podávání natalizumabu s prodlouženým intervalem dávkování (v průměru přibližně jednou za šest týdnů) bylo ve srovnání s dávkováním Q4W spojeno s výrazně nižším rizikem rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), což je vzácná, ale závažná mozková infekce.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené