Přeskočit na obsah

Přestaňte počítat vejce a přejděte ke zdravějším stravovacím návykům

Vejce (převážně slepičí) jsou základní potravinou, kterou konzumují lidé všech populací a kultur a která splňuje nutriční potřeby společností. Vejce také slouží jako nosič cholesterolu, udržující vysoké riziko kardiovaskulárních chorob, kterému čelí populace na celém světě. Editorial British Medical Journal klade otázku, zda mohou být tato tvrzení současně pravdivá? Důkazy naznačují, že první tvrzení je pravdivé, pokud se na ně díváme z hlediska základní výživy nebo veřejného zdraví. Druhé tvrzení přitahuje pozornost vědců, kliniků a veřejnosti déle než 50 let a je historickou hypotézou charakterizující vejce jako potenciální nutriční strašák kardiovaskulárního rizika. Je také podnětem pro velké množství výzkumů, včetně nejnovějšího příspěvku Drouina‑Chartiera a spol. v souvisejícím článku v BMJ. Po odfiltrování šumu a možného zkreslení lze shrnout, že dochází‑li k častější konzumaci vajec v kontextu s celkovými zdravými stravovacími návyky nebo se vejce konzumují pro základní výživové potřeby, pravděpodobně se není čeho obávat. Pokud ale dochází k časté konzumaci vajec v kontextu typických západních stravovacích zvyklostí (vysoká spotřeba rafinovaných zrn, přidaných cukrů, červeného a zpracovaného masa a ultrazpracovaných potravin), je v zájmu kardioprotekce vhodné posunout celkové stravovací návyky k dietním přístupům nebo středomořské stravě.

Odegaard AO. Egg consumption and cardiovascular disease. Br Med J 2020;368, doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m744

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené