Přeskočit na obsah

Prezidentské doporučení AHA o tucích ve stravě u pacientů s KVO v USA

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) vedou s počtem 17,3 milionu úmrtí ročně americkou statistiku úmrtnosti. Preventivní opatření, které by třeba nepatrně snížilo výskyt kardiovaskulárních onemocnění, by nejenom snížilo celkovou úmrtnost, ale také vysoké výdaje, jimiž tato péče zatěžuje společnost. Tato skutečnost přiměla American Heart Association (AHA) k rázné akci. Po období, ve kterém byly saturované tuky považovány za zdraví škodlivější než tuky nesaturované, se v poslední době objevovaly stále častěji články o prospěšnosti másla, plnotučného mléka a dalších živočišných tuků ve stravě. V červnu 2017 vydala AHA v časopise Circulation prohlášení, které by mělo do diskuse o škodlivosti saturovaných tuků vnést jasno. Toto prohlášení jednoznačně doporučuje v prevenci srdečních chorob nahradit saturované tuky poly‑ a mononenasycenými oleji. Změna přesunu mezi nasycenými a nenasycenými tuky by měla být doprovázena obecně zdravou stravou, například středomořskou. Doporučení uvádí, že místo saturovaných tuků by měly být nabízeny vhodné sacharidy a místo jednoduchých cukrů, by měly být v potravě obsaženy celozrnné potraviny a ovoce. Nahrazení saturovaných tuků vhodnými sacharidy snižuje koronární onemocnění.

Doporučení publikované v časopise Circulation je doloženo výsledky shromážděnými experty i zájmovými skupinami z různých oborů, nejen AHA. Ti podrobně prozkoumali příslušnou literaturu a vyjádřili svá stanoviska k tomu, které tuky bychom měli konzumovat. Jejich jednoznačný závěr je, že by se konzumace nasycených tuků měla omezit ve prospěch tuků nenasycených. Tento přesun ze saturovaných na nesaturované tuky snižuje úmrtnost z KV příčin přibližně o 30 %, podobně jako léčba statiny. Dochází nejen ke snížení četnosti úmrtí na KVO, ale snižuje se také úmrtnost na jiná závažná onemocnění, a tím také celková úmrtnost. Větší podíl nesaturovaných tuků snižuje hodnoty LDL cholesterolu a výskyt předčasné aterosklerózy. Polynenasycené tuky jsou přítomny hlavně v olejích, jako je sójový, ořechový a kukuřičný. Mononenasycené tuky, obsažené ve slunečnicovém nebo olivovém oleji, ořeších a avokádu, jsou rovněž mnohem lepší než saturované tuky. Konzumace jak polynenasycených, tak mononenasycených mastných kyselin snižuje celkovou mortalitu a také inzulinovou rezistenci.

V diskusi, která proběhla při prezentaci výsledků, profesor David Jenkins z Dietologické kliniky při University of Toronto, který nebyl spolupořadatelem článku v Circulation, pouze poznamenal, že ve výživě není všechno jednoznačné a absolutně platné a tatáž strava může jednu osobu zabít a druhá může při stejné stravě žít spokojeně do sta let. Proto musejí být důkazy prostudovány velmi pečlivě, jak tomu bylo v tomto doporučení. S tímto názorem se ztotožnil také dr. David Katz, ředitel Preventivního výzkumného centra při University of Yale. Je zřejmé, že saturovaný tuk zvyšuje riziko srdečních chorob a jeho nahrazení nenasycenými tuky toto riziko snižuje. Rovněž dr. Deidre Tobias z Harvard Medical School, která publikovala metaanalýzu o tom, že nízkotučná dieta nepomáhala k poklesu tělesné hmotnosti, byla spokojena s tím, jak publikace nejen doporučuje nahradit saturované tuky polynenasycenými, ale zároveň ukazuje možnost, jak je nahradit vhodnými cukry.

Závěrem můžeme konstatovat, že tato zdánlivě jasná problematika narazila na nejasnosti, které se objevily v denním tisku, a vyžádala si pevné stanovisko autority, kterou je AHA.

 

Sacks FM, Lichtenstein AH, Wu JHY, et al. Dietary Fats and Cardiovascular Disease: A Presidential Advisory From the American Heart Association. Circulation 2017;136:e1–e23.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené