Přeskočit na obsah

Primář Rezek: S ivermektinem máme dobrou zkušenost

Ve středu 10. března se ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně konala tisková konference k objasnění rozhodnutí podávat některým nemocným s COVID-19 antiparazitikum ivermektin. „Měli jsme z podzimu pozitivní zkušenosti jak po stránce efektivity, tak po stránce nežádoucích účinků, proto jsme v nasazení ivermektinu chtěli dále pokračovat,“ uvedl primář I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA MUDr. Michal Rezek. „Lék byl nakoupen ve větším množství a my jsme jej začali nadále využívat, protože ty naše zkušenosti rozhodně nebyly negativní,“ řekl primář Rezek. Připustil také, že o tom, zda ivermektin „funguje“, nelze vypovědět na základě zkušenosti s 30 pacienty. Zhruba tolika pacientům podali ve FNUSA tento přípravek na podzim.

„My ho používáme na základě toho, co jsme si o tom léku přečetli, tedy že s ním existují klinické studie. Jsou to studie, které jsou z různých důvodů problematické: někdy je jim vyčítáno, že nejsou randomizované, mají metodologické problémy, byly prováděny v zemích či nemocnicích, u kterých není plná důvěra, že všechno proběhlo tak, jak má být. Ve většině studií, kterým ne všichni věří naplno, ten lék vycházel pozitivně,“ řekl doktor Rezek.

Ivermektin byl podle jeho slov také použit masově v mnoha zemích ve snaze omezit nemocnost a úmrtnost na COVID -19, epidemiologické zkušenosti jsou taky pozitivní. „Lék má tedy za sebou nějakou evidenci, že by fungovat měl, a kromě mediálního šíření se všeobecně zmiňuje, že je to lék bezpečný a má minimum nežádoucích účinků. Proto jsme se ho rozhodli v začátcích používat a stále si myslíme, že by mohl mít místo v terapii COVID-19, ačkoli nemá tu nejlepší evidenci, nemá za sebou velké klinické randomizované placebem kontrolované studie tak, aby mohl být v současných oficiálních doporučeních. Při projednávání efektivity tohoto léku vyšlo podobné stanovisko u americké autority National Institute of Health, který uvádí, že se nelze jednoznačně vyjádřit proti použití léku na COVID-19,“ uvedl Michal Rezek. Ohradil se také proti tomu, že lék může způsobit poškození některých orgánů.

Bývalý přednosta I. interní kardioangiologické kliniky Jiří Vítovec doplnil, že před prvním nasazením ivermektinu byly prostudováno mnoho dostupných materiálů a studií. „Ze závěrů vyplývalo, že neměl nežádoucí účinky a nepoškozuje mozek nebo srdce,“ řekl profesor Vítovec.

Přednostka I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA Lenka Špinarová uvedla, že primář Rezek je její zástupce pro léčebně preventivní péči, a hlavně zkušený lékař. „Jsem velice ráda že se primář Rezek začal věnovat léčbě pacientů s COVID-19 a vytvořil tým lékařů, který se o covidové pacienty dokáže postarat dobrým a fundovaným způsobem. Máme k dispozici léky, ale žádný z nich neřeší covid komplexně a my se snažíme pacientům nějak pomoci. Současná léčba je podpůrná, například kortikoidy, ale ani u nich nejsou k dispozici nějaké studie, na které jsme zvyklí v kardiologii, protože v této situaci prostě není čas, aby taková studie mohla proběhnout. Oceňuji to, že primář Rezek chtěl pacientům ke standardní léčbě nabídnout něco dalšího, co by jim mohlo prospět a je 40 let známé, že to v žádném případě neškodí,“ shrnula profesorka Špinarová. V současnosti byl od dodání nové dávky lék podán dalším asi čtyřiceti pacientům.

Ve brněnské svatoanenské nemocnici bylo ve čtvrtek 11. března hospitalizováno 140 pacientů s onemocněním COVID-19. Sedmnáct pacientů bylo na anesteziologicko resuscitační klinice na umělé plicní ventilaci – pět z nich také na přístroji ECMO. Pro covid+ pacienty byla volná tři JIP lůžka, žádné ventilované lůžko a 21 standardních lůžek.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené