Přeskočit na obsah

Přínos léčby artrotických kolen kmenovými buňkami je nejasný

Systematická přehledová studie amerických autorů ukázala, že kvalita důkazů, jež by měly podporovat intraartikulární terapii kolenních kloubů s osteoartrózou nebo chondrálním defektem, je velmi nízká.

Na internetu lze již dnes najít bezpočet lékařů, kteří nabízejí intraartikulární injekce kmenových buněk do kolenního kloubu k léčbě osteoartrózy a fokálních defektů chrupavky. Buňky jsou typicky odebírány z krve, kostní dřeně nebo tukové tkáně, mohou být kombinovány s upravenou plazmou obohacenou o trombocyty.

Výzkumníci ze Steadman Philippon Research Institute vedení Jorgem Chahlou provedli systematickou přehledovou studii, aby přezkoumali důkazy podporující prospěšnost intraartikulární buněčné terapie. Nalezli šest studií, které splňovaly jejich vyhledávací kritéria: čtyři randomizované studie bez zaslepení, jednu prospektivní kohortovou a jednu případovou studii (celkem 300 pacientů; polovina z nich se podrobila předmětné terapii). Jak u intervenčních, tak i u kontrolních skupin byla zaznamenána tendence ke zlepšení, v některých parametrech s mírně lepšími výsledky v intervenčních skupinách. Vzhledem ke značné heterogenitě studií v metodice, intervencích apod. nebylo možné provést metaanalýzu.

„Z důvodu uvedených limitací nebyli autoři schopni dospět k žádnému závěru o účinnosti buněčné terapie strukturálních onemocnění kolenního kloubu,“ komentoval práci amerických lékařů Allan S. Brett z University of South Carolina pro NEJM Journal Watch. „Možná, že tato léčba poskytuje určitý benefit, ale pokud ano, pak dosud nemáme dostatečně kvalitní důkazy. Intraartikulární terapie kmenovými buňkami není obvykle hrazena ze zdravotního pojištění. Na webových stránkách několika klinik, které nabízejí tuto léčbu, se ceny pohybují v rozmezí od 3 000 až po 8 000 USD za léčbu jednoho kolene,“ napsal Brett.Zdroj: Chahla J et al. Intra‑articular cellular therapy for osteoarthritis and focal cartilage defects of the knee: A systematic review of the literature and study quality analysis. J Bone Joint Surg Am 2016;98:1511

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ke Comirnaty pro děti se vyjádří EMA

23. 11. 2021

Vakcína proti COVID‑19 uzpůsobená dětem mezi pěti a jedenácti lety by mohla být brzy k dispozici i v Evropě. Každým dnem se očekává vyjádření…

Krátce

23. 11. 2021

Schválena kratší 90minutová infuze obinutuzumabu u folikulárního lymfomu V Evropě byla schválena kratší, 90minutová infuze obinutuzumabu pro…