Přeskočit na obsah

Přínosy a rizika vegetariánské diety

Vegetariánská a veganská strava se v posledních letech stává stále populárnější, ale potenciální výhody a rizika těchto diet nejsou stále zcela objasněny. Předchozí výživové studie uvádějí, že vegetariáni mají nižší riziko ischemické choroby srdeční (ICHS) než nevegetariáni, nebyl však zaznamenán žádný důkaz o rozdílu v riziku úmrtnosti na cévní mozkovou příhodu (CMP). Cílem současné studie bylo sledovat nejen úmrtnost, ale i riziko výskytu CMP. Tato rozsáhlá observační studie analyzovala data od 48 188 lidí, kteří byli sledováni průměrně po dobu 18 let. Účastníci studie v průměrném věku 45 let byli rozděleni do tří skupin podle množství masa ve stravě: na vegetariány (bezmasá dieta), peskatariány (pouze rybí maso ve stravě) a běžné konzumenty masa. Kromě informací o stravě shromažďovali vědci informace o faktorech, jako je index tělesné hmotnosti (BMI), výška a krevní tlak. Během 18,1 let sledování došlo k 2 820 případů ICHS a 1 072 případů CMP. Po úpravě na sociodemografické faktory a faktory životního stylu odhalila analýza pozitivní i negativní souvislosti mezi kardiovaskulárním zdravím a sníženým příjmem masa. Četnost ICHS mezi peskatariány byla o 13 % nižší než u konzumentů masa, zatímco u vegetariánů o 22 % nižší. Autoři předpokládají, že tato pozitivní asociace je alespoň částečně způsobena nižší mírou hypertenze a cukrovky, jakož i nižšími hodnotami BMI a cholesterolu. Naopak, vegetariáni měli o 20 % vyšší četnost CMP než osoby s běžnou stravou včetně masa, pravděpodobně v důsledku nižšího příjmu určitých živin ve stravě, jimiž mohou být např. esenciální aminokyseliny a vitaminy B12 a D. Vzhledem k tomu, že studie je observační, nelze potvrdit příčinný vztah. Jinými slovy, změny rizika mohou být způsobeny jinými faktory, které vědci neměřili. To, že vegetariánství chrání před vznikem ICHS, není překvapující vzhledem k minulým zjištěním. Avšak skutečnost, že bezmasá dieta může mírně zvýšit riziko CMP, je neočekávaná. Tyto výsledky jistě otevřou debatu a podnítí další výzkum.

Tong, TYN, Appleby, PN, Bradbury KE, et al. Risks of ischaemic heart disease and stroke in meat eaters, fish eaters, and vegetarians over 18 years of follow‑up: results from the prospective EPIC‑Oxford study. Br Med J 2019;366:l4897

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Choďte po schodech, abyste žili déle

28. 5. 2024

Choďte po schodech, vyzývají autoři studie prezentované na vědeckém kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) Preventive Cardiology 2024,…