Přeskočit na obsah

Příplatek za směnnost má stoupnout na 7000 korun

Debata trvala 2 hodiny 40 minut a ředitelé ocenili, že poprvé za 29 let mohli s předsedou vlády a ministrem diskutovat, navrhovat a kritizovat. „My dva v demisi a bez důvěry jsme přišli, protože chceme problémy řešit, a dlouhodobě,“ vyzdvihl na úvod tiskové konference po setkání s řediteli premiér.

Dlouhodobé řešení problémů nemocnic přinese podle něj DRG, zavedeno by mělo být v horizontu dvou let. Srovnatelné nemocnice budou mít za stejnou péči od zdravotních pojišťoven stejně, což jim umožní získat stejné prostředky na odměňování pracovníků.

Aktuálně je nutno řešit akutní nedostatek sester, například ve Fakultní nemocnici v Motole, kde se setkání premiéra a ministra s řediteli konalo, není obsazeno 130 lůžek, nejsou sestry.

Ředitelé nemocnic nechtějí plošné navyšování

„Všichni ředitelé dnes vystupovali, že nechtějí plošné navyšování. Chtějí mít kompetenci, aby rozhodli, že je potřeba navýšit platy hlavně nelékařským profesím, to znamená nejenom sestrám, ale i dalším pomocníkům ve zdravotnictví. Ředitelé se shodli také v tom, že to není ani o změně tarifu, ale o příplatku, který dnes činí 3000 korun a my i na základě dnešní debaty uvažujeme, že ho navýšíme na 7000 korun,“ řekl premiér. Diskuse by podle něj mohla být i o výsluhách pro sestry, i když už vyslechl i kritiku tohoto plánu.

„Chci jenom říct, že bez sester to zkrátka nedáme. Když nebudou sestry, budou se zavírat oddělení,“ řekl Babiš. Nedostatek lékařů sice je také, ale není to tak zásadní problém jako nedostatek sester. Diskuse byla o personálu ze zahraničí, podle ředitelů jsou aprobační zkoušky diskriminační. Nemocnice zahraniční personál potřebují, hlavně ty blízko hranic, v Chomutově, Karlových Varech atd. „Byli jsme požádáni, abychom dosavadní systém prodloužili a nebránili příchodu zahraničních pracovníků, protože jinak může být ohrožena péče,“ řekl premiér.

„Máme skvělou zdravotní péči, máme skvělé doktory, sestřičky, ale je to o efektivitě, transparentnosti. Naše zdravotnictví bylo pod vlivem lobbistů a defacto nebyla jasná objektivní strategie,“ řekl Babiš s tím, že ze setkání s řediteli nemocnic získal plno informací a podnětů, má popsaných pět stran A4. Podněty se bude zabývat.

Setkání s řediteli nemocnic navázalo na nedávné setkání s odboráři. Chystá se setkání se zdravotními pojišťovnami a další diskuse s odbory. Setkání by se měla opakovat zhruba dvakrát do roka.

Ministr Vojtěch doplnil, že zejména v posledních měsících intenzivně objíždí regiony a navštěvuje nemocnice. „Hlavní problém českého zdravotnictví je nedostatek středního zdravotnického personálu v lůžkové péči, nedostatek sester, sanitářů. U lékařů problém zdaleka tak zásadní není, byť je to otázka regionality, v nemocnicích blízko německých hranic musejí vykrývat kapacity ukrajinskými lékaři,“ řekl.

Ministr Vojtěch chce řešit zejména odměňování sester

Ministr uvedl, že u lékařů je mezi lety 2010 až 2016 navýšení o 32 procent, u sester o 17 procent, tedy zhruba poloviční. I proto by příští rok mělo být navýšení cíleno pro zdravotní sestry, potažmo další zdravotnický personál, laboranty, radiologické asistenty a další. „My určitě chceme navýšit příplatek za směnnost o 4000 korun, kdy by celková částka dosáhla 7000 korun. Myslím si, že to už je poměrně signifikantní nárůst, který by mohl být vnímán pozitivně a motivovat k práci v nepřetržitém provozu, s tím výhledem, že příplatek by se navyšoval dál,“ řekl ministr.

Vedle akutních řešení, která souvisejí s nedostatkem personálu, zmínil i řešení dlouhodobá. „Jasně jsem dnes ředitelům nemocnic řekl, že problém je ve dvou rovinách, jednak v otázce financování, v úhradách zdravotní péče, kde stále chybí systém. Určitě dokončíme projekt DRG Restart v době dvou následujících let. Mělo by to znamenat sjednocení základní sazby pro všechny nemocnice s tím, že by tam byla určitá diferenciace mezi velkými nemocnicemi fakultního typu a okresního typu. Aby se nestávalo, že podobný typ nemocnice má rozdíl v úhradách v desítkách procent. To není akceptovatelné, pokud to není zdůvodněno například nějakou regionalitou,“ řekl ministr.

Nutné je řešit také organizaci péče

Pacienti primárně jdou do nemocnice, místo aby šli ke svému praktickému lékaři nebo ke specialistovi. „V zahraničí praktičtí lékaři obsluhují 80 až 90 procent pacientů. Nemocnice mají sloužit pro akutní případy, nikoli aby nahrazovaly terén. To musíme změnit větší motivací terénních lékařů, aby se zapojili do péče,“ uvedl ministr. Specialisté by mohli sloužit v nemocnicích, gynekologové by byli ochotni mít v nemocnici dvě služby měsíčně. „Takže větší propojení, větší integrace segmentů, je také na místě,“ poznamenal ministr.

Důležité podle něj je, aby pacient měl možnost z nemocnice jít dál, aby existovala péče následná, aby „průtok pacienta systémem se zlepšil“. Problém nyní způsobuje právě to, že nemocnice obstarávají spoustu péče, již by mohly zajistit jiné segmenty, které dnes podle ministra nefungují optimálně.

Předsedkyně Asociace nemocnic ČR ing. Jaroslava Kunová ocenila snahu premiéra i ministra měnit systém, a to i přes tlaky lobbistických skupin. „Mluvíme-li o potížích nemocnic, protože musejí převzít péči, a nedostatečné celodenní péči ambulantních specialistů, tak když se někdo pokusil to změnit, přišli protestující před ministerstvo s rakvemi, všichni se lekli a nic se zase nedělalo. Doufám, že teď se nikdo nebude muset bát říct veřejně svůj názor a systém se konečně začne kultivovat,“ řekla.

MT se zajímala o to, zda desetiprocentní navýšení slíbené vládou na rok 2019 opravdu nedostanou v plné výši všichni zdravotníci, jak zaznělo v diskusi s řediteli nemocnic, a zda ředitelé budou moci prostředky rozdělit i jinak?

„Taková je představa, konsenzuální názor prakticky všech v sále, kteří se setkání zúčastnili, že nejsou příznivci plošného navýšení, ale byli by rádi, kdyby rozhodování zůstalo více na nich a mohli lépe odměnit kvalitní pracovníky, nebo směřovat peníze tam, kde je situace nejvíce pálí, pokud jde o strukturu personálu,“ řekl ministr. Navýšení úhrad za péči by tedy měli dostat všichni, ale rozdělení by mělo více záležet na jednotlivých nemocnicích.

„Odboráři mají samozřejmě na to jiný názor, chtějí to plošně,“ poznamenal premiér a na doplňující dotaz MT, jak tedy rozhodne on, premiér Babiš uvedl: „Musíme najít konsensus, potřebujeme si vyslechnout názory, protože odboráři na setkání tvrdili, že nám ředitelé neříkají pravdu. Já za sebe říkám, že preferuju to, aby ředitelé nemocnic měli větší kompetence. Každá nemocnice je jiná, každá má jiné problémy, jiné fakultní, jiné krajské, jiné soukromé nemocnice. U soukromých nemocnic kompetence ředitelů je taková, jak po ní volají všichni ředitelé nemocnic, tak jsme to dnes pochopili,“ řekl Babiš.

Ministr Vojtěch k tomu doplnil, že na setkání s řediteli nemocnic zazněl i návrh, aby byly obnoveny smluvní platy, aby byla možnost odměnit vynikajícího odborníka více, než říká tabulka. Tento požadavek mělo několik ředitelů fakultních nemocnic.

O požadavku na sjednocení tarifů se bude vyjednávat

Co se týká požadovaného sjednocení tarifů, podle Babiše se „bude vyjednávat.“ Podle ministra Vojtěcha sjednocení není právně možné. „Je velmi těžko představitelné, abychom tabulky aplikovali na nemocnice, které jsou v zásadě soukromé, nejsou ve vlastnictví státu, jsou buď krajské nebo soukromé. To je něco, jako by ministerstvo řeklo jakékoli společnosti, že bude platit podle tabulek, právně bychom to asi neustáli, možná by to bylo protiústavní. Odboráři na to mají jiný názor, budeme se o tom ještě bavit, ale za mě osobně to považuji z právního i faktického pohledu za velmi problematické,“ řekl ministr.

Za holding Jihočeských nemocnic uvedl ředitel nemocnice Prachatice a člen představenstva Jihočeských nemocnic, a.s., ing. Michal Čarvaš, MBA, že každoročně dosahují zisku a odměňují podle mzdových tabulek, ne podle platových tarifů. „V posledních třech letech veškeré prostředky, které jsme dostali od zdravotních pojišťoven, jsme dali do mezd. Navyšujeme, jak stanoví vláda, což neumožňuje zaplatit víc tomu oddělení, kde personál má výrazně větší výkonnost, nebo motivovat k obsazení volných míst. Určitá volnost pro ředitele, který o finálním konsensu vyjednává s odbory, je určitě daleko lepší,“ řekl Čarvaš, k čemuž premiér dodal, že na setkání s řediteli zaznělo varování, že plošné navyšování dostává nemocnice do červených čísel.

Peníze na slibované nárůsty dostanou nemocnice od zdravotních pojišťoven. „Je potřeba říct, že za posledních pět let nateklo do českého zdravotnictví o 65 miliard korun navíc a příští rok odhady jsou kolem 19 miliard navíc, možná to bude ještě více. Musíme přesně spočítat potřeby a potom diskutovat o tom, kolik za státní pojištěnce eventuálně do rozpočtu doplnit,“ řekl premiér Babiš.

Ministr setkání s novináři uzavřel připomínkou, že pokud se hovoří o tom, kolik peněz půjde do nemocnic, tak nemocnice také musejí přijmout větší zodpovědnost. „Je třeba hledat i úspory uvnitř provozu nemocnic, nikoli pouze mít nataženou ruku, i proto cílím teď na to, aby nemocnice pod ministerstvem zdravotnictví nakupovaly centrálně, máme vytipovaných pět oblastí prvních komodit, jako centrové léky nebo lůžka,“ řekl s tím, že pokud bude ministrem, bude tlak na zefektivnění provozu jednou z priorit pro přímo řízené organizace.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené