Přeskočit na obsah

Přístup k datům i lékům bude možný i za hranicemi

Pacienti budou mít v budoucnu možnost vyzvednout si své předepsané léky i v zahraničí. Česká republika se aktivně zapojila do projektu přeshraniční epreskripce a edispenzace, podporovaného Evropskou unií. Projekt začal od 1. července realizovat Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) společně s Krajem Vysočina. Tím, že SÚKL včas odpověděl na výzvu EU, ušetří až 75 procent nákladů na vývoj systému.Elektronizace zdravotnictví, která se prostřednictvím eReceptu začala centrálně uplatňovat od začátku letošního roku, je jednou z priorit Evropské unie. Od ledna jsou již lékařské předpisy povinně předepisovány elektronicky a do systému jsou zapojeni lékaři, lékárny i zdravotnická zařízení. „Přes počáteční obavy, že eRecept není připraven, odstartovala elektronická preskripce bez potíží a postupně se do ní zapojila většina lékařů. V současnosti je již 81 až 95 procent receptů předepsáno elektronicky. Celkem již bylo od ledna do konce června předepsáno téměř 29 milionů elektronických receptů,“ uvedla Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka SÚKL.

Mnohem méně mediální pozornosti než eRecept na sebe poutá projekt zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice, jehož koordinátorem je Kraj Vysočina. V průběhu projektu bylo vybudováno Národní kontaktní místo (brána) pro eHealth v naší zemi, které ČR zapojí do celoevropské výměny zdravotnických dat pro vznikající službu pacientský souhrn a následně i pro službu epreskripce/edispenzace. Služba pacientský souhrn umožní lékaři při ošetřování pacienta z jiné země EU zobrazení základního souboru anamnestických údajů pacienta, pokud jsou tato data dostupná v zemi, jejímž je pacient občanem. Komunikace Národního kontaktního místa probíhá zabezpečenými kanály prostřednictvím mezinárodně uznávaných elektronických identit a v souladu s GDPR.Pacient bude mít možnost vyzvednout si lék i v cizině

Na projekt přeshraniční výměny pacientského souhrnu navazuje projekt s cílem nasazení služby přeshraniční epreskripce/ edispenzace. Ukončení projektu je plánováno na rok 2022, přičemž k ostrému provozu přeshraniční výměny eReceptů a informací o výdejích léků dojde v roce 2020. Projekt bude realizovat SÚKL společně s Krajem Vysočina, který má již bohaté zkušenosti s realizací přeshraniční výměny pacientského souhrnu. Celkové plánované náklady projektu činí cca 710 169 eur, z toho náklady SÚKL představují 367 000 eur. Díky včasné odpovědi na výzvu uhradí 75 procent nákladů Evropská unie, což představuje částku 275 000 eur.

„Předávání údajů z elektronického receptu a vracení informací o výdeji eReceptů bude umožnovat předepsání v jednom členském státě EU a výdej léku v jiném členském státě. Pacient v zahraničí navštíví lékárnu, kde bude lékárníkovi prostřednictvím národního kontaktního místa zpřístupněn obsah elektronického receptu a lékárník léky vydá. Informace o výdeji odejde zpět do země vystavení eReceptu, a pokud to národní systém v dané zemi bude umožňovat, bude následně předepisující lékař o výdeji léčiv zpětně informován,“ upřesnila Ing. Renata Golasíková z oddělení eReceptu SÚKL.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené