Přeskočit na obsah

Pro internet bezpečnější

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová na tiskové konferenci zdůraznila, že je třeba klást velký důraz především na osvětu. „Je nutno děti na nebezpečí internetu připravit a využít všech technických možností, abychom negativní vlivy eliminovali.“

V letošním roce byl zahájen projekt CzeSICON (Czech Safer Internet Combined Node), který je pokračováním původního projektu CzeSI a programu Safer Internet v České republice, jenž získal podporu Evropské unie. „První část projektu Safer Internet – CzeSI jsme zakončili výzkumem, ze kterého vyplynulo, že zásady bezpečného chování na internetu nejsou u českých dětí v žádném případě dobře zažity,“ zdůraznil koordinátor projektu Ing. Pavel Richtera ze společnosti CZI, s. r. o.

Cílem nového kombinovaného projektu CzeSICON, jehož členy jsou kromě CZI, s. r. o., i společnost Software602, a. s., Nadace Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí, je především propagace zásad používání bezpečného internetu a zvýšení povědomí českých uživatelů internetu – zejména dětí, pedagogů a rodičů – o možných hrozbách světové sítě. K propagaci těchto zásad zprovozní Nadace Naše dítě první českou horkou linku – Internet Hotline. Jak uvedla Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě, na nové Internet Hotline se budou zveřejňovat všechny materiály týkající se dětské pornografie, prostituce, terorismu, nelegálního obchodování s drogami, dále otázek rasismu, extremismu nebo internetových podvodů.

Sdružení Linka bezpečí již od počátku letošního roku zahájilo provoz linky pomoci – Internet Helpline, jež poskytuje dětem a dospívajícím první pomoc formou psychologické a sociální asistence při práci s internetem. „Součástí Internet Helpline je také chatová služba, která funguje čtyřikrát do týdne,“ řekla Mgr. Vendula Kodetová, PR manažerka speciálních projektů Sdružení Linky bezpečí.

Plnou verzi článku najdete v: Medical Tribune 4/2007, strana B6

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené