Přeskočit na obsah

Prodělali vaši pacienti COVID‑19? Mohli by darovat rekonvalescentní plazmu

Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN v Praze již od jara odebírá a zpracovává plazmu od dobrovolných dárců, kteří prodělali infekci SARS‑CoV‑2 a jsou prokazatelně vyléčení, takzvanou rekonvalescentní plazmu. Po zpracování a zakonzervování ji lze k léčbě využít až po dobu tří let.

„Léčba rekonvalescentní plazmou byla s pozitivními zkušenostmi aplikována u jiných onemocnění způsobených koronaviry, jako je MERS a SARS‑CoV‑1. ÚVN zajišťuje maximální bezpečnost vyráběné rekonvalescentní plazmy zavedením takzvané patogen redukční technologie a instalací zařízení Mirasol, kdy se přidáním riboflavinu s následným UV ozářením každé vyrobené plazmy zlikviduje veškerá potenciální krví přenosná infekce,“ popisuje primář OHKT ÚVN plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D., a dodává, že díky hlubokému zmrazení přípravku je možné využít rekonvalescentní plazmu až tři roky, může tak být k dispozici při dalších vlnách epidemie COVID‑19, jako je nyní ta podzimní.

„ÚVN má v databázi více než 200 evidovaných dárců a evidence se dále rozrůstá o dárce z celé České republiky. Dárcovství je dobrovolné, ale alespoň můžeme těm, kdo přijedou ze vzdálenějších míst, uhradit náklady na cestovné,“ doplňuje primář OHKT ÚVN plk. Bohoněk. Od každého dárce se získají tři jednotky plazmy (po 220 ml), k léčbě se využívají dvě jednotky. Nyní má ÚVN k dispozici cca 40 jednotek rekonvalescentní plazmy, ale pouze skupiny A (7 A+, 6 A–) a 0, akutně je potřeba doplnit RP skupiny B a AB. Dosud poskytla ÚVN rekonvalescentní plazmu 48 pacientům v ÚVN a pro léčbu dalších 66 pacientů se závažnějším průběhem onemocnění COVID‑19 do devíti různých nemocnic v celé ČR.

„Dárce potřebujeme stále, protože ne každý dobrovolník splní kritéria pro dárcovství krevní plazmy a spotřeba narůstá. Navíc nemáme rovnoměrně pokryté všechny krevní skupiny, chybí nám například dárci nejvzácnější krevní skupiny AB. Byli bychom proto moc rádi, kdyby se informace o možnosti darovat plazmu rozšířila co nejvíce mezi kolegy lékaře, kteří by mohli mít v péči pacienty vhodné k dárcovství,“ uzavírá prim. Bohoněk.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené