Přeskočit na obsah

Profesor Šedo ministerským náměstkem

Novým náměstkem ministra zdravotnictví pro zdravotní péči se od září stane prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. „Jeho bohaté zkušenosti jako lékaře, akademika a manažera jsou skvělými předpoklady pro funkci náměstka pro zdravotní péči. Zejména co se týče vzdělávání, věřím, že jeho osm let ve funkci děkana lékařské fakulty bude obrovským přínosem pro tuto agendu. Jsou zde ale i další výzvy, například elektronizace zdravotnictví a reforma primární péče,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.


Profesor Šedo je od roku 2012 děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, předtím od roku 2005 do roku 2012 působil tamtéž jako proděkan pro grantovou politiku a rozvoj.

Ve funkci děkana 1. LF UK letos Šeda po skončení jeho druhého funkčního období nahradí doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.,, zvolený v červnu akademickým senátem fakulty na příští čtyřleté volební období. Docent Vokurka je patofyziolog a dosavadní proděkan pro studijní problematiku a pro teoretickou a preklinickou výuku. Odborně se prof. Šedo zaměřuje na základní i aplikovaný výzkum v oblasti biomedicíny a inovativní cíle v oblasti diagnostiky a terapeutických konceptů.

Výběrové řízení na nového náměstka pro zdravotní péči vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví 1. června poté, co z postu odešel prof. Roman Prymula. Ten se stal od 1. června vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, což je nově zřízená funkce. Podle zjištění serveru iRozhlas byla na ministerstvu zdravotnictví za období prvního pololetí udělena nejvyšší odměna ze všech ministerstev, a to 256 000 korun pro náměstka. Pro kterého, to ministerstvo nesdělilo, uvedlo ale, že odměna byla za řešení pandemie. Tuto oblast měl z náměstků nejvíc na starosti právě Prymula – určitou dobu velel krizovému štábu a následně řídil projekt chytré karantény.

Jednou z podmínek ve výběrovém řízení na náměstka byla způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi alespoň stupně utajení „Důvěrné“. Takovou prověrku měl předložit i předchozí náměstek Prymula, ale nepředložil. Poslední posunutý termín byl do konce června.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené