Přeskočit na obsah

Profesor Václav Špičák devadesátiletý

Dne 14. ledna 2019 se prof. MUDr. Václav Špičák, CSc., významný představitel oboru alergologie a klinická imunologie u nás i ve světě, dožil 90 let. Když v roce 1953 jako jeden z prvních absolventů Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze promoval, asi ještě netušil, že alergologie se mu stane celoživotním údělem, láskou i koníčkem. Pod vlivem svého velkého učitele prof. MUDr. Josefa Švejcara se během své dlouholeté lékařské praxe na I. dětské klinice v Praze vypracoval nejen ve všestranně vzdělaného a klinicky uvažujícího pediatra, ale současně i v odborníka zaměřeného na alergologii a klinickou imunologii.

V r. 1968 již jako jeden z našich předních odborníků úspěšně obhájil docentskou habilitační práci na téma „Průduškové astma v raném dětském věku“. Tehdy také vytvořil na tehdejší Švejcarově klinice u nás první dětské alergologické oddělení. Pro svůj odmítavý postoj k sovětské okupaci v r. 1968 však v období normalizace musel kliniku opustit, měl zákaz kontaktu s mediky a nesměl publikovat. K pedagogické činnosti se mohl vrátit až v r. 1979 jako učitel IPVZ. Protože ale stále toužil po kontaktu s pacienty a návrat na dětskou kliniku do Motola nebyl možný, přijal v roce 1981 nabídku k vedení dětského oddělení ve FN Bulovka v Praze. Zde pracoval do roku 1996 jako primář a potom ještě několik let na ambulanci. Svoji aktivní medicínskou činnost zakončil teprve v loňském roce jako zaměstnanec Immunoflow, s. r. o., v Praze‑Letňanech.

V roce 1994 byl V. Špičák na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze jmenován profesorem dětského lékařství. Bylo tak dodatečně oceněno jeho celoživotní vědecko‑výzkumné i pedagogické úsilí. Profesor Špičák je autorem mnoha publikací doma i v zahraničí. Byl neúnavným organizátorem a předsedajícím stovek odborných sympozií, pracovních konferencí, edukačních a postgraduálních kursů a kongresů.

Několik volebních období pracoval prof. Špičák ve funkci vědeckého sekretáře a do roku 2001 jako předseda České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI), nyní je jejím čestným předsedou. V roce 1996 stál u zrodu České iniciativy pro astma (ČIPA) a mnoho let byl jejím ředitelem, založil Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem a byl jeho prvním předsedou. Byl sekretářem a členem předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně a předsedou oborové komise pro alergologii a klinickou imunologii České lékařské komory. Do roku 2016 celkem 45 let organizoval a lékařsky zajišťoval letní dětský ozdravný tábor pro alergiky a astmatiky, poslední roky na Šumavě. V roce 2005 byl oceněn Cenou J. E. Purkyně, v r. 2008 cenou V. Zavázala a v roce 2009 titulem „Rytíř lékařského stavu“, uděleným předsednictvem České lékařské komory. V roce 2017 byl za zásluhy o zlepšení diagnostiky astmatu, léčby, prevence a kontroly u nás i v mezinárodním kontextu výkonným výborem ředitelů Globální iniciativy pro astma (GINA) jmenován jejím ambasadorem. Je již 21. rokem šéfredaktorem časopisu pro laiky „Alergie, astma, bronchitida“ a do konce roku 2018 byl po dobu 20 let šéfredaktorem časopisu Alergie, určeného pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii.

Profesor Špičák se i ve svém vysokém věku stále zajímá o dění v našem oboru, medicíně i ve společnosti. Je naším vzorem, učitelem a následováníhodným příkladem, zdrojem nových poznatků a životního moudra. Ad multos annos!

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Novela o telemedicíně v Parlamentu

3. 10. 2023

Parlament projednává vládní novelu zákona o zdravotních službách, která má usnadnit vedení zdravotní dokumentace v čistě elektronické podobě a do…