Přeskočit na obsah

Prohlášení okresních a krajských zástupců Sdružení praktických lékařů ČR z celostátního setkání v Milovech ze dne 15. 10. 2023

Delegáti 33. celostátního setkání se zabývali aktuálním vývojem situace v ordinacích praktických lékařů. S ministrem zdravotnictví a vedením všech zdravotních pojišťoven jednali o úhradách jejich práce v roce 2024, o nedostatku praktických lékařů a zhoršující se dostupnosti primární péče v některých regionech. Ocenili, že ministerstvo zdravotnictví, které podporu primární péče označuje za svoji zásadní prioritu, zohlednilo tuto deklaraci adekvátním způsobem v nové úhradové vyhlášce. Navýšení úhrad v roce 2024 umožní pracovat na zlepšení dostupnosti a kapacity sítě všeobecných praktických lékařů. Ocenili také, že ministr splnil svůj slib o navýšení počtu rezidenčních míst na 150 ročně a oznámil, že minimálně tento počet hodlá udržet i v budoucích letech.

Se zástupci zdravotních pojišťoven se delegáti shodli na nutnosti pokračovat v rozvoji bonifikačních programů a dalších motivačních faktorů ke zvyšování efektivity a kvality péče praktických lékařů.

Dohodli se také na tom, že výkon 01305 pro poskytování distanční péče zůstane zachován i v budoucnu. Jednali o nových kompetencích, zejména o rozvoji programu časného záchytu a léčby osteoporózy u praktických lékařů. Shodli se také na dlouhodobém řešení personální krize, která zhoršuje dostupnost péče praktických lékařů v některých oblastech, spočívajícím ve smysluplné tvorbě sítě primární péče. Je nutné podpořit vznik nových praxí v nedostupných oblastech navýšením úhrad za péči a soustředit na to prostředky zdravotních pojišťoven, krajů a obcí. Zároveň je třeba zabránit vzniku nových ordinací v oblastech, kde je kapacita sítě dostatečná.

Účastníci jednání jednoznačně odmítli snahu krajů nařizovat praktickým lékařům povinné služby na LPS. Přetížené praktické lékaře nelze v současné personální situaci zatěžovat dalšími povinnostmi. Síť LPS je předimenzovaná a řada stanovišť svým vybavením neodpovídá standardům 21. století. Redukce jejich počtu a přesun na urgentní příjmy vybraných nemocnic (plánovaný na rok 2025) problém vyřeší. Je ale nutné do LPS zapojit také lékaře jiných specializací a nabídnout adekvátní finanční ohodnocení této práce.

Delegáti jednání trvají na tom, že systém preskripčních omezení, který praktickým lékařům znemožňuje předepisovat řadu běžných léků, je nadále neudržitelný. Vyzvali proto MZ ČR, aby urychlilo práce na změně vyhlášky č. 376/2011 Sb. tak, aby od 1. 1. 2024 došlo ke zrušení alespoň preskripčních omezení „L“ pro všeobecné praktické lékaře.

Účastníci jednání vyzvali všechny praktické lékaře, kteří tak ještě neučinili, aby se urychleně zapojili do očkování i proti chřipce a covidu‑19.

Delegáti zvolili nový patnáctičlenný výbor SPL. Předsedou byl znovu zvolen Petr Šonka a předsednictvo bude pracovat ve složení 1. místopředseda Michal Bábíček a místopředsedové Petr Šubrt, Václav Šmatlák a Jiří Zdražil.

Sdílejte článek

Doporučené

Zaujalo nás

24. 6. 2024

Bulka v prsu v průběhu těhotenství může být karcinomem Zkušenosti mladých žen, které si v graviditě nebo při laktaci nahmataly v prsu bulku, mnohdy…