Přeskočit na obsah

Protipadělkový systém: nepoužitelný, nebo funkční?

Po prvních týdnech ověřování pravosti každého balení léku hlásí lékárníci nepřijatelné množství chybových hlášení. Pokuta za vydání léku bez ověření jim letos nehrozí. Podle Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv počet chybových hlášení postupně klesá.Povinnost lékárníků snímat na těch krabičkách léků, které jsou jím opatřeny, 2D kód, platí od 9. února. To vstoupilo v platnost příslušné evropské nařízení. Česká lékárnická komora (ČLnK) označila po dvou týdnech fungování systém ověřování léků za nepoužitelný. „Lékárníci v celé ČR jsou při své práci zdržováni nefunkčním systémem,“ uvádí PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK. „Podle interních informací ČLnK se reálná chybovost v lékárnách pohybuje od 30 do 50 procent,“ prohlásil viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. Předseda Grémia majitelů lékáren Mgr. Marek Hampel informuje o potížích se systémem ověřování téměř každý den.

Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL) má za to, že první týdny prokázaly, že systém je funkční, ale je nutné „dořešit dílčí drobné problémy“. Těmi se také výrobci léků a správci nového systému zabývají. Většina lékáren už nyní podle NOOL ověřuje léky úspěšně. „Počet alertů v čase klesá s tím, jak se odstraňují dílčí problémy, které jsou spíše komunikačního charakteru. Věříme, že během několika měsíců klesne počet alertů na minimum,“ uvedl za NOOL Mgr. Jakub Dvořáček, MHA. Některé lékárny mohou mít potíže s nastavením svých systémů a čteček. „V současné době jde naprostá většina neúspěšných ověření v ČR na vrub technické chyby – nesprávného uložení dat do systému nebo jejich nepřesnému načtení v důsledku chybně nastaveného čtecího zařízení,“ uvedl Dvořáček. Mezi nejčastější chyby patří také záměna písmen Y a Z nebo velkých a malých písmen.

Ministerstvo zdravotnictví i lékárnická komora doporučují lékárníkům vydat i balení, která se nepodaří ověřit. Do konce letošního roku za takový výdej nehrozí pokuta. Evropská organizace pro ověřování léčiv podle informací lékárnické komory mluví o následujících měsících jako o přechodném období.

Lékárnická komora se bude snažit domluvit určitou kompenzaci za nové povinnosti. „Zbytečná administrativa a s ní spojené vysoké náklady jsou z pohledu současného přetížení lékárníků dlouhodoběji neúnosné. Budeme proto pokračovat ve vyjednávání s ministerstvem zdravotnictví o úhradě nákladů nových povinností. Podporu nám vyjádřila i část poslanců,“ uvedl Chudoba. Celkové náklady lékáren na systém ověřování léků kvůli protipadělkovému evropskému nařízení dosáhnou podle odhadu lékárnické komory 640 milionů korun.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.