Přeskočit na obsah

První endoskopická operace výhřezu meziobratlové ploténky v ČR

Lékaři Neurochirurgické kliniky LF MU a FN Brno pod vedením přednosty kliniky prof. MUDr. Martina Smrčky, Ph.D., MBA, uskutečnili jako první v ČR operaci meziobratlové ploténky pomocí endoskopického instrumentária. Do konce roku 2018 bylo takto operováno již 42 pacientů. Nový operační postup na tomto souboru pacientů prokázal efektivnost a minimalizoval jejich operační zátěž.Na Neurochirurgické klinice FN Brno se ročně provede přibližně 500 operací pro degenerativní onemocnění bederní páteře, naprostá většina je odstranění výhřezu meziobratlové ploténky (z toho deset procent je operováno endoskopicky, zbytek mikrochirurgicky) a přibližně 120 operací pro degenerativní postižení krční páteře.

Standardem je mikrochirurgická operační technika za využití operačního mikroskopu. To umožňuje minimalizovat přístupovou cestu a méně zatížit měkké tkáně a paravertebrální svalstvo. Ve snaze o další minimalizaci operační zátěže u pacienta se v posledních letech ve světě začíná prosazovat zavedení endoskopu při operacích bederních meziobratlových plotének. K provedení výkonu je zapotřebí speciální endoskopické instrumentárium, které v současné době mají vyvinuto pouze dvě firmy na světě. Samotný výkon se provádí z dvoucentimetrového kožního řezu přes pracovní kanál endoskopu, který má zevní průměr 6,5 mm a pracovní kanál je široký 4,5 mm. Pod rentgenovou kontrolou se zavede endoskop k místu výhřezu meziobratlové ploténky, který se odstraní pomocí speciálních nástrojů. Nedochází k žádnému narušení měkkých tkání ani paravertebrálního svalstva. Výrazně se tím sníží pooperační bolestivost, urychlí rehabilitace a zkrátí doba hospitalizace.

Tým lékařů Neurochirurgické kliniky LF MU a FN Brno pod vedením prof. MUDr. Martina Smrčky, Ph.D., MBA, zaujala endoskopická operační technika před pěti lety na mezinárodním sympoziu EuroSpine. Prezentované výsledky byly velice slibné. Proto trojice lékařů v roce 2016 navštívila pracoviště jednoho ze zakladatelů této operační techniky doc. Ruettena v německém Herne a zúčastnila se operací přímo na sále. Výsledný dojem z této návštěvy byl velice pozitivní. Díky pochopení vedení nemocnice se v roce 2017 podařilo zakoupit kompletní sadu endoskopického instrumentária a v listopadu roku 2017 byli za účasti německého specialisty odoperováni první čtyři pacienti jako první v ČR touto zcela novou operační technikou.

Do konce roku 2018 bylo odoperováno celkem 42 pacientů a výsledky potvrdily původní očekávání. Pooperační bolesti byly minimální a časné zahájení rehabilitace umožnilo pacienty propustit třetí pooperační den. Sledování pacientů půl roku po operaci potvrdilo srovnatelné střednědobé výsledky s mikrochirurgickou operační technikou.

Po získání prvních zkušeností byla definována skupina pacientů, pro které je tato operační technika přínosem. Osvojení nové operační techniky bylo poměrně náročné, ale v současnosti jsou již tři lékaři plně erudováni a chystají se k rozšíření indikací endoskopických operací páteře na spinální stenózy a operace synoviálních cyst. Nevýhodou této metody je náročnost na zkušenost operatéra a zatím úzce definovaná skupina pacientů, u kterých je indikována. Další problém je vysoká finanční náročnost na pořízení instrumentária i spotřební materiál ve formě jednorázových bipolárních sond speciálně navržených pro endoskopické operace.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené