Přeskočit na obsah

První mezinárodní indikátory kvality péče u FS

Na dubnovém kongresu European Heart Rhythm Association (EHRA) byly představeny a následně v časopise EP Europace publikovány indikátory kvality péče o pacienty s fibrilací síní (FS), které jsou konsensem mezinárodních odborníků. Stalo se tak vůbec poprvé. Autoři doufají, že indikátory pomohou s hodnocením a sledováním adherence k odborným doporučením pro management FS, ve výsledku se tak zlepší kvalita péče o nemocné.


FS je vůbec nejčastější poruchou srdečního rytmu, která postihuje více než 40 milionů osob na celém světě. Ohrožuje pacienty řadou komplikací, jako jsou cévní mozkové příhody, srdeční selhání nebo demence, a jak pacienta, tak zdravotní systém zatěžuje častými hospitalizacemi. Efektivní management FS a jejích komplikací je možný, ne vždy a všude je ale soustavně uplatňován.

Indikátory kvality péče se v dokumentu rozdělují do šesti hlavních domén: zhodnocení stavu pacienta vstupně a v průběhu péče, antikoagulační léčba, strategie kontroly tepové frekvence, strategie kontroly srdečního rytmu, management rizikových faktorů a výsledky pacienta. Každá doména má své konkrétní indikátory kvality, např. zda a u kolika pacientů bylo určeno riziko cévní mozkové příhody, zda a kolik jich užívá antikoagulační léčbu, zda byly identifikovány rizikové faktory (zejména obezita, kouření, hypertenze, obstrukční spánková apnoe, nadužívání alkoholu, fyzická inaktivita, hyperglykémie) a zahájena jejich terapie. Doména výsledků například řeší následky onemocnění, tj. výskyt iktů, počet hospitalizací, dále komplikace léčby (např. krvácení) a pacientem hodnocenou symptomatologii, kvalitu života, emocionální a kognitivní stav.

Autoři, mezi něž patří i pacienti s FS, při přípravě dokumentu postupovali tak, že nejprve identifikovali klíčové domény péče, analýzou odborné literatury určili kandidátní indikátory kvality pro každou doménu, nakonec hlasovali o finálních indikátorech. Na tvorbě materiálů se podílela kromě European Heart Rhythm Association (EHRA) také Heart Rhythm Society (HRS), Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS) a Latin American Heart Rhythm Society (LAHRS).

Zdroj: Arbelo E, Aktaa S, Bollmann A et al. Quality indicators for the care and outcomes of adults with atrial fibrillation. Europace 2021. doi:10.1093/europace/ euaa253.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené