Přeskočit na obsah

První náhrada odebraná z hlubokého žilního systému

Unikátní operaci provedl začátkem června angiochirurgický tým II. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pod vedením doc. MUDr. Roberta Staffy, Ph.D. Jako první v ČR uskutečnil tepennou rekonstrukci, při které byla použita jako tepenná náhrada autologní vena femoralis, jež byla odebrána za tímto účelem v celé své délce. Prioritou této operace v ČR bylo použití žíly, která je součástí hlubokého žilního systému dolní končetiny. „Jednalo se o pacienta s kritickou ischémií končetiny, jehož stav vyžadoval iliako‑profundální bypass. Pacient byl po explantaci umělé cévní protézy pro infekci, z toho důvodu nemohlo být provedeno žádné z tradičních řešení pomocí umělé cévní protézy,“ uvedl doc. Staffa. Podle přednosty kliniky doc. MUDr. Zdeňka Gregora, CSc., se jedná o výrazný pokrok v léčbě infekce cévní protézy, jedné z nejobávanějších komplikací v cévní chirurgii. Zkušenosti s touto metodou mají některá pracoviště v USA, avšak v Evropě tento typ operace patří dosud k ojedinělým. Cévní chirurgie je hlavním programem II. chirurgické kliniky, jež přebírá pacienty s komplikovanými cévními onemocněními z brněnských i mimobrněnských nemocnic. Její unikátní program „Záchrana kriticky ischemické končetiny pedálním bypassem“ byl zařazen mezi programy národního zájmu. V loňském roce angiochirurgický tým této kliniky začal také provádět u pacientů s tepenným onemocněním robotické operace.

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené

Lymfoproliferativní onemocnění

28. 6. 2022

V hematologickém bloku na 17. kongresu Interní medicína pro praxi v Olomouci zazněly od MUDr. Jozefa Michalky z Interní hematologické a onkologické…