Přeskočit na obsah

Psoriáza a sebevražednost

Čtyřčlenný tým amerických specialistů (v čele Sanminder Singh) z univerzitních pracovišť (Sacramento, Davis, Los Angeles, Philadelphia) zkoumal sebevražednost u lupénky. Jejich systematický přehled a metaanalýzu publikoval lékařský časopis Journal of the American Academy of Dermatology.Psoriáza je spojena s psychickými komorbiditami, avšak vztahu mezi ní a sebevražedností dobře nerozumíme. Cílem výzkumu autorů bylo provedení systematického přehledu a metaanalýzy, které vysvětlují vztah mezi psoriázou a sebevražedností. Autoři systematicky prohledali čtyři různé databáze s úctyhodným záběrem literatury publikované od r. 1946 do r. 2017. Našli málo studií zkoumajících sebevražednost ve spojení se závažností psoriázy.

Autoři identifikovali 18 studií s celkem 1 767 583 účastníky, z nichž 330 207 mělo psoriázu. Na základě statistického modelování náhodných účinků byl společný poměr rizik (OR) pro sebevražedné myšlenky mezi pacienty s psoriázou 2,05 (95% CI 1,54–2,74). U pacientů s psoriázou se ukázala větší pravděpodobnost sebevražedného chování (kombinované sebevražedné pokusy a dokonané sebevraždy) se společným OR = 1,26 (95% CI 1,13–1,50). Analýza podskupin prokázala, že u pacientů s psoriázou byla větší pravděpodobnost sebevražedných pokusů (OR = 1,32; 95% CI 1,14–1,54) a dokonaných sebevražd (OR = 1,20; 95% CI 1,04–1,30) než u těch bez psoriázy. Závažnější psoriáza a mladší věk byly spojeny s větší pravděpodobností sebevražednosti.

Závěry: Pacienti s psoriázou mají významně vyšší pravděpodobnost sebevražedných myšlenek, sebevražedných pokusů a dokonaných sebevražd. Mezi mladšími pacienty s psoriázou a pacienty, jejichž psoriáza je závažnější, obzvláště hrozí riziko sebevražednosti.


Zdroj: Singh S, Taylor C, Kornmehl H et al. Psoriasis and suicidality: A systematic review and meta‑analysis. J Am Acad Dermatol 2017;77(3):425–440.e2.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Choďte po schodech, abyste žili déle

28. 5. 2024

Choďte po schodech, vyzývají autoři studie prezentované na vědeckém kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) Preventive Cardiology 2024,…