Přeskočit na obsah

Radiologové na vídeňském výsluní

Evropský radiologický kongres (European Congress of Radiology – ECR) proběhl letos již popětadvacáté. Konal se tentokrát ve Vídni a rozlehlé kongresové centrum na břehu Dunaje mu bylo malé – aktivity spojené s touto akcí expandovaly i do okolních supermoderních budov včetně kostela. Vzniklo tak ECR City, ve kterém se radiologie ukázala jako dynamicky se rozvíjející obor, kde inovace mají bezprostřední vliv na optimalizaci léčebných strategií. Díky zobrazovacím metodám mají klinici stále více informací – a někdy jich dostávají více, než dokáží vyhodnotit. Orientaci v této záplavě dat podle všeho výrazně usnadní technologie s využitím umělé inteligence.Radiologie představuje možná nenápadný, ale zcela zásadní a nezastupitelný obor medicíny – a jde také o specializaci, která se mimořádně rychle mění. Dochází zde k obrovskému technologickému pokroku, který umožňuje podstatně větší přesnost práce lékařů. Radiologové svým kolegům na klinikách mohou dát stále více informaci a mohou je poskytnout rychleji. Pracují také s čím dál větší efektivitou. Doba diagnostických výkonů se neustále zkracuje, což zvyšuje prostupnost jednotlivých pracovišť.

Tento posun byl zřetelný na letošním již 25. ročníku Evropského radiologického kongresu, který proběhl začátkem března ve Vídni. Ten také byl příležitostí k představení některých inovací, které tvář radiologie změní v nejbližší budoucnosti.Přesněji, rychleji, levněji a pro nemocného příjemněji

S několika takovými novinkami zde odbornou veřejnost seznámila společnost Philips. Jde o řešení, která nejen zpřesňují a usnadňují práci kliniků, ale v konečném výsledku šetří i peníze, protože za jednotku času lze vyšetřit více nemocných. Významný je i přínos, který tyto inovace přinášejí z hlediska bezpečnosti, a to jak pacientů, tak personálu. „Při všem, co děláme, se snažíme souběžně postupovat ve čtyřech osách. Těmi jsou úsilí o zlepšování výsledků léčby, snaha o snížení nákladů na péči, usnadnění práce zdravotnického personálu a také zacílení na to, aby zkušenost s diagnostickým výkonem byla pro pacienta pokud možno pozitivní,“ uvedl Rob Cascella, který ve společnosti Philips vede program pro precizní diagnostiku. „Přibližujeme se tak tomu, aby byla správná léčba poskytnuta pacientovi ve správný čas,“ dodal R. Cascella.

Konkrétně pak byl na kongresu ECR představen například ultrazvukový systém EPIQ Elite s posílenými funkcemi pro vyšetření cév, který kombinuje poslední možnosti vývoje sondy s inovací softwaru. „Vyšetření cév nabývá čím dál více na důležitosti, a platí to i pro předcházení tak závažným stavům, jako je CMP. Dnes víme, že za jedním ze čtyř případů iktu stojí postižení karotid, a pokud je nemocný včas cíleně vyšetřen, lze této příhodě velmi efektivně předejít,“ řekl k tomu Jeff Cohen, jenž ve společnosti Philips řídí prodej technologií pro ultrazvuk.

Systém poprvé přináší do vaskulárního ultrazvuku 3D a 4D vizualizaci. Kromě přínosu pro klinické rozhodování to představuje také nástroj pro edukaci nemocného – diskuse nad takovým názorným zobrazením může podpořit adherenci k léčbě. Vyšetření se řídí přes ikony na monitoru tak, aby klinikovi zbývalo maximum času na komunikaci s nemocným. Výrazně se zde zmenšuje počet kroků, které musí vyšetřující provést, pro 3D a 4D vizualizaci stačí v podstatě krok jen jeden jediný. Sonda xMATRIX dovoluje pohled přímo do lumen cévy a přímé vyhodnocení přítomnosti stenózy a lokalizaci plaku.

„V posledních letech se toho v ultrazvukovém vaskulárním zobrazení mnoho nezměnilo, až doteď,“ řekl Muhammad Hasan, manažer Oddělení echokardiografie a neinvazivního vyšetření cév v Miami Cardiac & Vascular Institute (USA). „Nyní ale systém EPIQ Elite díky kombinaci nové sondy a pokroku v softwaru významně usnadňuje diagnózu vaskulárního postižení. Otevírá se tak cesta, aby ultrazvuk byl alternativou tam, kde jsou dosud standardním přístupem jiné zobrazovací metody,“ dodal M. Hasan.

Nově také na trh vstupuje EPIQ Elite systém pro gynekologii a porodnictví, který byl vytvořen s cílem zlepšit a zpřesnit fetální zobrazení během všech fází těhotenství včetně prvních týdnů po početí. Ergonomická, odlehčená sonda V9‑2 je první vysokofrekvenční sonda PureWave, zacílená na získání detailního obrazu s vysokým rozlišením, a to co nejčasněji v průběhu gravidity. Spojení s tzv. TrueVue umožnuje vyšetřujícímu manipulovat s virtuálním zdrojem světla, což přispívá k realitě snímku. Aplikace aBiometry Assist využívá umělé inteligence k automatizaci zpracování údajů z měření jednotlivých klíčových parametrů a mimo jiné zkracuje čas vyšetření. Opět se tak rozšiřuje prostor pro intenzivnější interakci mezi zdravotníkem a nastávající matkou.

„Díky sondě V9‑2 PureWave jsem schopen téměř okamžitě získat vysoce kvalitní zobrazení, a velmi rychle tak mohu posoudit časný vývoj dítěte. Díky mimořádnému rozlišení v 2D i 3D obrazu a hluboké penetraci pracuji s větší jistotou, a to v každém trimestru,“ říká Luis F. Goncalves z Phoenix Children’s Hospital v USA.

Další z představených inovací představuje CT INCISIVE, které bude uvedeno na hlavní trhy Evropy a Asie v první polovině roku 2019. To, že společnost Philips tomuto svému produktu věří, dokládá garance výměny rentgenky po celou dobu životnosti přístroje, což může představovat významnou finanční úsporu. Dodatečné náklady redukuje též Technology Maximizer program, který poskytuje poslední verzi softwaru, jakmile je k dispozici. K bezpečnosti provozu přispívá DoseWise Portal, monitorovací systém napojený na internet, který sbírá a analyzuje data o expozici radiační dávce jak u personálu, tak u pacientů. Workflow je řízeno pomocí adaptivní inteligence tak, aby zdravotníci mohli co nejvíce svého času a své pozornosti věnovat pacientovi.V cathlabu již není nutné pacientem hýbat

Odborníci se na kongresu mohli seznámit i s další z inovací, kterou je systém Azurion s unikátně řešeným C ramenem FlexArm. Cílem jeho vývoje bylo usnadnění intervenční radiologie. C rameno FlexArm s 270stupňovým úhlem pohybu se upevňuje na stropní závěs. Umožnuje manipulaci v osmi osách, a téměř tedy eliminuje nutnost hýbat se stolem, na kterém leží pacient. Zároveň ponechá dostatek prostoru pro celý tým. Lze tak dosáhnout všech pozic nutných pro zobrazení, aniž by se členové týmu museli přizpůsobovat. To klinici ocení zvláště při stále častějších výkonech na hybridních sálech. Multiúčelové řešení umožňuje využití napříč specializacemi a indikacemi. Design systému myslí i na kompaktnost povrchu, důležitou z hlediska managementu nemocničních infekcí.Zobrazení od hlavy až k patě, zprava i zleva

Optimální využití prostoru, snadný přístup k pacientovi a ergonometrické uspořádání mají i zde příznivý dopad na workflow. Díky systému Azurion s ramenem FlexArm se přibližně o dvacet procent zvyšuje počet nemocných, které je v cathlabu nebo na hybridním sále možné ošetřit za jednotku času. Tato konfigurace byla zprovozněna na několika pilotních pracovištích. Lékaři z těchto center pak byli dotazováni na svou zkušenost. Celkem bylo do šetření zahrnuto 17 odborníků, mezi kterými byli intervenční radiologové, intervenční kardiologové a cévní chirurgové. Z tohoto výzkumu vyplývá, že:

 

  • 100 procent lékařů souhlasí s tím, že FlexArm jim dovoluje pracovat s velkou flexibilitou,

 

 

  • 100 procent lékařů souhlasí s tím, že FlexArm redukuje nutnost hýbat pacientem,

 

 

  • 94 procent lékařů souhlasí s tím, že FlexArm umožnuje zobrazení celého těla bez nutnosti hýbat nemocným,

 

 

  • 100 procent lékařů souhlasí s tím, že při využití ramene FlexArm mají neomezený přístup k hlavě pacienta,

 

 

  • 100 procent lékařů souhlasí s tím, že díky snadnější manipulaci s ramenem se zkracuje čas celého zákroku,

 

 

  • 100 procent lékařů souhlasí s tím, že se rameno FlexArm snadno ovládá,

 

 

  • 94 procent lékařů souhlasí s tím, že ovládání ramena FlexArm zvládají bez asistence jiných osob,

 

 

  • 88 procent lékařů souhlasí s tím, že FlexArm snižuje nutnost pohybu personálu a přemisťování dalšího vybavení,

 

 

  • 88 procent lékařů souhlasí s tím, že jim FlexArm šetří čas.

 


„Naším cílem je poskytovat řešení pro všechny fáze léčby řízené obrazem, od stanovení diagnózy a postupu léčby přes navádění intervence až po ověření, že léčebný zásah byl efektivní. S C ramenem FlexArm jsme zase o krok dál k efektivnější léčbě,“ uzavírá Tomaž Justin, ředitel Philips Health Systems pro střední Evropu.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené