Přeskočit na obsah

Regulační poplatky v krajských nemocnicích

Poplatky byly před téměř rokem zavedeny jako regulační s cílem snížit počet výkonů, ušetřit prostředky ZP. Pokud jsem se z médií dozvěděl, regulační poplatky měly úspěch – vedly ke snížení objemu poskytované péče, k poklesu výkonů, na poplatcích byly vybrány nemalé částky. Nyní se rozbíhá diskuse v souvislosti s očekávanou úhradou vybraných, tzv. regulačních poplatků občanům kraje dle slibu vedení nových krajských samospráv.

Vyhodnotil však už konečně někdo, jaký byl reálný finanční dopad těch regulačních poplatků v krajských nemocnicích? Ne, nemám na mysli prostý výnos z výběru  těch poplatků, ale vztažení výše toho výnosu k výši ztráty té či oné nemocnice, způsobené nejen letošním poklesem výkonu v důsledku regulačního účinku těch poplatků, včetně stanovení základu pro výpočet paušálu na příští rok pro danou nemocnici na základě snížení onoho sníženého objemu výkonu.

Pokud se nepletu, krajské nemocnice dostaly na letošní rok paušály ve výši odvozené od srovnávacího období s tím, že odvedou určitý objem výkonu. Soudím, že do toho očekávaného objemu výkonu nebyl zakalkulován očekávaný pokles výkonu v důsledku účinku regulačních poplatků. Co tedy může nastat?

Pokud posuzujeme reálný finanční dopad  regulačních poplatků v krajských nemocnicích, můžeme dospět v podstatě k několika variantám:

1) Poplatky měly výše uvedený úspěch, tzn. regulační efekt. Zákonitě tedy došlo k poklesu výkonů. Nemocnice nebyly (nebudou) schopny požadovaný objem výkonů dosáhnout, úhrada ze strany ZP bude krácena… dojde ke ztrátě. K další ztrátě dojde v následujícím roce, protože nový paušál bude zdravotní pojišťovnou stanoven dle objemu provedených výkonů, sníženého účinkem poplatků.    

Jaké lze očekávat možnosti celkových výsledků hospodaření krajských nemocnic, tzn. včetně výnosu z výběru poplatků v uvedené variantě?

a) výnos z poplatků převýší ztrátu způsobenou  poklesem výkonů a postačuje i na kryti ztráty (či alespoň její části) očekávané v důsledku snížení paušálu v příštím roce.

b) výnos poplatků vyrovná ztrátu způsobenou poklesem výkonu v letošním roce, ale nepokryje již ztrátu očekávanou v důsledku snížení paušálu v příštím roce.

c) výnos z poplatků nevyrovná ztrátu způsobenou poklesem výkonu v letošním roce a rozhodně nepokryje ztrátu očekávanou v důsledku snížení paušálu v příštím roce.

Kdo bude krýt ztrátu v dalších letech dle možnosti a)?

Kdo bude krýt ztrátu v příštím roce a ztráty v dalších letech dle možnosti b)?

Kdo bude krýt ztrátu v letošním a příštím roce dle možnosti c)? 

Nejspíše kraje ze svých rozpočtů. Obávám se (dle Murphyho zákona), že pravděpodobnost nutnosti úhrady uváděných ztrát krajskými úřady poroste s výší té ztráty. V důsledku úhrady těch ztrát se nebude nejspíše krajům dostávat na dotace do svých nemocnic, natož na přidání na platech jejich zaměstnanců. Další vývoj personální situace v těchto nemocnicích je za takových okolností poměrně lehce předpověditelný, včetně očekávatelného dalšího poklesu objemu výkonu se všemi výše uvedenými negativními důsledky. Spokojeni budou ti, kteří poplatky se záměrem regulačním zaváděli, a tzv. zdravotní pojišťovny, neb ušetří. 

2) Je zde ještě další varianta, vzhledem k avizovanému úspěchu regulačních poplatků méně pravděpodobná.

Poplatky neměly úspěch – očekávaný regulační efekt se nedostavil, nedošlo k poklesu výkonů. Nemocnice tedy, navzdory poplatkům, dosáhly požadovaného objemu výkonů, úhrada ze strany ZP nebude krácena, regulační poplatky jsou příjmem nemocnic navíc, kraje budou moci snížit dosavadní objem dotací do svých nemocnic, prostředky budou případně moci věnovat na navýšení platů zaměstnanců svých nemocnic. Zklamáni budou ti, kteří poplatky se záměrem regulačním zaváděli, tzv. zdravotní pojišťovny, neb neušetří (tolik). 

3) A pak je zde varianta poslední, očekávaná. Bez ohledu na účinnost či neúčinnost regulačních poplatků půjdou kraje vstříc možným ztrátám, poplatky budou svým občanům ve svých nemocnicích kompenzovat. Nemocnice tedy, navzdory poplatkům, dosáhnou hladce pojišťovnami požadovaného objemu výkonu, úhrada ze strany ZP nebude krácena, nedojde ke ztrátě, regulační poplatky zůstanou (snad) příjmem nemocnic navíc, kraje ovšem budou muset nejspíše o to snížit dosavadní objem dotací do svých nemocnic – dají je občanům jako kompenzaci zaplacených poplatků. Nemocnice však budou moci získané prostředky případně věnovat na navýšení platů svých zaměstnanců. Zklamáni budou opět ti, kteří poplatky se záměrem regulačním zaváděli, a tzv. zdravotní pojišťovny, neb neušetří (tolik). 

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.