Přeskočit na obsah

Reklama na přednostní ošetření byla za hranou zákona

Zdravotnická skupina FutureLife ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše se dopustila hrubého marketingového přešlapu. Ve spolupráci se serverem iDNES ze stejného trustu nabídla FutureLife předplatitelům prémiového přístupu na zpravodajský server přednostní objednání na magnetickou rezonanci, přednostní onkogynekologické preventivní vyšetření pro pacientky s abnormálními cytologickými nálezy a artroskopické ortopedické operace v přednostním termínu. To vše při zakoupení ročního předplatného na serveru iDNES za 390 korun a ve smluvních zdravotnických zařízeních za úhradu ze zdravotního pojištění. Svou reklamní kampaň následně firmy rychle pozměnily.

„Obvyklá objednací doba do Centra onkologické prevence bývá kolem čtyř týdnů. Díky voucheru iDNES Premium Zdraví budete ale objednána přednostně. Vyšetření je zdarma, hradí ho zdravotní pojišťovna na základě žádanky ošetřujícího gynekologa,“ lákala kampaň iDNES zájemce.

Nabídka se týkala poskytovatelů ze skupiny FutureLife GynCentrum, Pro Diagnostika, Sanatorium Sanus i Iscare.

Stránky propagující výhody iDNES Premium Zdraví byly vyzdobeny grafickými bannery s hesly jako „Operace kloubů přednostně“ nebo „Onkogynekologická prevence přednostně“ a tlačítkem „Získejte přednostní objednání“.

Kampaň vzbudila poprask. Kolem tématu nadstandardních služeb chodí i zavedení poskytovatelé prémiových služeb po špičkách a inzerovat přednostní přístup k péči hrazené ze zdravotního pojištění si nejspíš dosud nikdo nedovolil. Prezident stomatologické komory doc. Roman Šmucler poznamenal, že přeskakovat v pořadníku na veřejnou službu je neuvěřitelné.

Věc zaujala opoziční politiky. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka žádal vysvětlení. „Dostupnost zdravotní péče a její poskytnutí má být dle naléhavosti a potřebnosti, kterou pacient potřebuje! Ne podle věrnostní kartičky k premium klubu z holdingu pana premiéra! Pokud je toto navíc hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, pak je to naprosto za hranou!“ napsal na Twitteru. Mikuláš Ferjenčík, poslanec Pirátů, označil marketingovou kampaň za šílenost.

 

Zákon hovoří jasně

S největším překvapením na nabídku koukali právníci. Rovný přístup ke zdravotním službám je totiž jedním z hlavních znaků systému veřejného zdravotního pojištění v Česku. „Rovná dostupnost zdravotních služeb je garantována Úmluvou o lidských právech a biomedicíně (čl. 3), stejně jako i Listinou základních práv a svobod (čl. 3 odst. 1 v kontextu čl. 31),“ upozorňuje MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Každý smluvní poskytovatel zdravotních služeb má povinnost řádně a včas pojištěnce léčit. „Zákonnými pojistkami rovného přístupu k péči jsou potom taxativně definované situace, ve kterých poskytovatel zdravotních služeb může odmítnou přijmout pacienta do péče (zejména kapacitní důvody), případně mu s ohledem na kapacitní možnosti stanovit i přiměřenou čekací dobu odpovídající zdravotnímu stavu pacienta/pojištěnce. Zásadně by se tak nemělo stávat, že by smluvní poskytovatel zdravotních služeb pojištěnce odmítal bez důvodu, nebo že by jeho přijetí a ošetření podmiňoval nějakou finanční platbou,“ vysvětluje dále Těšinová.

V jiné situaci jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří vůbec nemají smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Ti mají povinnost poskytnout pouze péči neodkladnou, jinak se na podmínkách přijetí pacienta mohou smluvně dohodnout včetně ceny.

Smluvní poskytovatel naopak musí veškerou svou kapacitu nabízet všem pojištěncům bez rozdílů, a to i když ji navýší. „V případě navýšení kapacity smluvně dohodnutého objemu zdravotní péče musí být tato využita opět pro všechny pojištěnce v souladu s principy veřejného zdravotního pojištění včetně rovného přístupu k péči. Smluvní poskytovatel zdravotních služeb si tak nemůže definovat vlastní pravidla pro přijetí do péče a podmiňovat její poskytnutí například uzavřením smlouvy se třetím subjektem, ale je povinen postupovat v souladu se zákonem o zdravotních službách a zákonem o veřejném zdravotním pojištění,“ uvádí jednoznačně Těšinová.

Za poskytování přednostních služeb pro předplatitele iDNES by tak jednotlivým zařízením FutureLife hrozila pokuta od krajského úřadu, odejmutí oprávnění k poskytování zdravotní péče, nebo vypovězení smlouvy zdravotní pojišťovnou.

„Poskytovatel zdravotních služeb, který by měl systém přijímání pacientů do péče nastavený tak, že upřednostňuje pacienty na základě jiného kritéria, než jejich aktuálního zdravotního stavu, může být odpovědný i za případnou újmu, která by mohla vzniknout pacientům v důsledku posunutí termínů jejich ošetření. Odpovědnost poskytovatele nelze vyloučit ani v situacích, kdy z důvodu navýšení kapacity sice nedochází k odložení již stanovených termínů ošetření, ale navýšená kapacita je využita přednostně pro pacienty, kteří splní stanovená „nezdravotní“ kritéria (například sjednají si předplatné),“ upozorňuje Těšinová.

 

FutureLife chtěl využít volné kapacity

Firmy tedy buď po krátkou dobu nabízely nelegální službu, nebo službu přednostních termínů nikdy ani poskytovat nechtěly a v kampani klamaly.

Jozef Janov, partner a ředitel Hartenberg Holdingu, který vlastní FutureLife, uvedl na dotaz Medical Tribune, že součástí spolupráce s iDNES není a neměla být služba přednostního objednání. FutureLife podle jeho slov nabízí předplatitelům iDNES svoje volné termíny, které se jinak neplní. K zákrokům a vyšetřením se podle jeho slov dostanou lidé s předplatným stejně rychle jako ostatní. Marketingová prezentace výhod předplatného iDNES Premium Zdraví se vzápětí zásadně změnily a zmínky o přednostním ošetření zmizely.

„V tomto roce došlo kvůli omezením v souvislosti s nemocí COVIDu-19 k výraznému poklesu počtu pacientů v každém zdravotnickém zařízení. Na našich datech jasně vidíme, že pacienti často ruší termíny a zanedbávají preventivní či screeningová vyšetření,“ uvedl Janov.

Volných kapacit má tedy skupina dost a ráda by je zaplnila. Spolupráce s iDNES měla zřejmě firmám skupiny pomoci získat další počty pacientů a výkonů. Magnetická rezonance v novém sídle Iscare a dalších firem holdingu v pražské Libni je nová a stávající vytížení umožňuje provozovateli garantovat vyšetření do pěti dnů. Kapacita kliniky Gyncentrum a jejího Centra onkologické prevence byla posílena na začátku roku 2020 a v současnosti převyšuje poptávku. V oborech chirurgie a ortopedie zařízení FutureLife přidala nové termíny pro operace i o víkendech nad rámec běžné pracovní doby, popsal ředitel Janov. „Samozřejmě v žádném případě nedochází k omezení péče pro jiné pacienty. Tato spolupráce představuje exkluzivní formu komunikace, informování potenciálních pacientů z řad předplatitelů iDNES Premium o dostupných volných termínech,“ uvedl Janov a popis služby tak posunul do mezí zákona. „Naše zařízení poskytují z velké části elektivní, tedy plánovanou péči. V případě akutních stavů, jsou pacienti přijímáni vždy přednostně na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře,“ dodal.

Titulek jednoho z reklamních textů na iDNES Premium se po několika hodinách změnil z „Operace kyčle či kloubů v Praze i Hradci Králové v přednostním termínu“ na „Operace kyčle či kloubů v nejbližším možném termínu“. Banner „Operace kloubů přednostně“ se převlékl za „Operace kloubů“ a tlačítko „Získejte přednostní objednání“ se změnilo na „Získejte výhodu“. Také další zmínky o přednostním objednání byly odstraněny.

Na zvláštní nabídku svých smluvních partnerů rychle reagovala Všeobecná zdravotní pojišťovna. Informovala se u nich, jak to s výhodami pro předplatitele iDNES bude. Nakonec pojišťovna usoudila, že další kroky v tuto chvíli potřeba nebudou. „VZP jednala se zástupci poskytovatele a byla ujištěna, že program bude mít takové parametry, že všichni klienti VZP budou mít rovný přístup ke zdravotní péči,“ uvedl mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.

Ministerstvo zdravotnictví věc podrobně nekomentovalo. Ze samotné reklamní kampaně podle vyjádření úřadu nejde usuzovat, jestli by zařízení skutečně porušovalo rovný přístup pacientů. „To, jaká je reálná praxe poskytovatelů zdravotních služeb, kteří by měli poskytovat zdravotní služby předplatitelům iDnes Premium, nelze na základě předložených informací právně vyhodnotit, a tedy jednalo by se pouze o spekulace,“ uvedl za tiskové oddělení ministerstva Kryštof Berka.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené