Přeskočit na obsah

Remdesivir zkrátil léčbu o čtyři dny

Remdesivir podávaný deset dní intravenózně urychlil vyléčení pacientů hospitalizovaných s nemocí COVID‑19 o čtyři dny. Ve studii publikované v New England Journal of Medicine se pacienti léčení remdesivirem vyléčili za 11 dní, zatímco pacienti ve skupině s placebem za 15 dní. Do dvou náhodných skupin bylo rozděleno 1 063 pacientů.

Rozdíl v úmrtnosti pacientů v obou skupinách nebyl statisticky významný, ve skupině s remdesivirem zemřelo do dvou týdnů 7,1 procenta nemocných, ve skupině s placebem 11,9 procenta.

Nejlepší výsledky měla léčba remdesivirem u těch pacientů, kteří ještě nebyli na umělé plicní ventilaci. Autoři článku předpokládají, že je tedy léčbu vhodné zahájit dříve.

„Tato předběžná zjištění podporují použití remdesiviru u pacientů, kteří jsou hospitalizováni s COVID‑19 a vyžadují kyslíkovou terapii. Ovšem vzhledem k vysoké úmrtnosti i při použití remdesiviru je zřejmé, že léčba samotným antivirotikem pravděpodobně nebude dostatečná. Budoucí strategie by měly hodnotit antivirotika v kombinaci s jinými terapeutickými přístupy nebo kombinace antivirotik,“ uvádějí autoři článku.

Ve studii bylo použito následující dávkování remdesiviru: 200 mg zahajovací dávka první den, následovaná 100 mg denně po dalších devět dní.

Studie byla převážně financována americkým Národním institutem pro alergické a infekční choroby (NIAID).

Další studie zkoumají, jak účinné je podávání remdesiviru po dobu pěti dnů ve srovnání s dávkováním na deset dnů. 


(Beigel JH, Tomashek KM, Dodd LE, et al. Remdesivir for the Treatment of COVID‑19 — Preliminary Report. N Engl J Med. 2020 May 22:NEJMoa2007764. doi: 10.1056/NEJMoa2007764. Online ahead of print)

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené