Přeskočit na obsah

Respekt všem lékařům!

V sobotu 25. 11. na Dni mladých lékařů měl přednášku právník Petr Šustek. Strhující výkon. Vycházela ze zcela praktických příkladů, na kterých advokát ukazoval reálnou judikaturu soudů.

Snažím se sice orientovat ve zdravotnickém právu, ale v tomto trestním právu jsem vnímal určité věci jinak. Třeba vztah nadřízený – podřízený: tím, že člověk pracuje v systému, ve kterém je neustále veliký časový i ekonomický tlak, jsem se domníval, že část zodpovědnosti za případné chyby padá také na hlavu těch, kteří po nás chtějí nadlidské výkony. Je to ale zřejmě jinak. Zaskakuješ v ambulanci za nemocného staršího doktora a chtějí, abys ošetřil stejný počet pacientů, jako ten chybějící doktor, který svoje pacienty důvěrně zná a je specialistou na danou problematiku? Nikdo se tě neptá, dostaneš to příkazem. Pokud bys v takové situaci pochybil, tak jsi v tom sám – s nějakou polehčující okolností nejde moc počítat ... Jsi zničený po 24 hodinách ve službě, na hranici fyzických sil a něco přehlédneš, podceníš? Je to tvoje chyba – neměl jsi na to přistoupit. Tím, že v systému pracujeme, ho legitimizujeme, ať už funguje, nebo vlastně spíše nefunguje. Zodpovědnost za jakékoli pochybení padá na tebe a nikoho potom nebude zajímat, že se rozhoduješ mezi dvěma špatnými řešeními a že chceš třeba někomu lidsky v dobré víře vyhovět...

Je to poučné, jenom si zase znovu musím přeříkat, proč vlastně tu medicínu dělám a proč ji nechci pověsit na hřebík a věnovat se něčemu "jistějšímu". O to větší mám respekt ke všem mladším kolegům, kteří se nebojí do tohoto systému plného nástrah vstoupit, a doufám, že v něm vydrží, aby i mě měl kdo léčit ve stáří...

Jiří Šedo
místopředseda spolku Mladí lékaři

Zdroj: MT

Doporučené

Ke Comirnaty pro děti se vyjádří EMA

23. 11. 2021

Vakcína proti COVID‑19 uzpůsobená dětem mezi pěti a jedenácti lety by mohla být brzy k dispozici i v Evropě. Každým dnem se očekává vyjádření…

Krátce

23. 11. 2021

Schválena kratší 90minutová infuze obinutuzumabu u folikulárního lymfomu V Evropě byla schválena kratší, 90minutová infuze obinutuzumabu pro…