Přeskočit na obsah

Revmatologičtí pacienti pracovat chtějí – potřebují však pomoc

Součástí programu letošních Jáchymovských revmatologických dnů byl mimo jiné blok věnovaný pacientským sdružením a cestovní výstava pod záštitou Evropské ligy proti revmatismu a výboru PARE (Standing Committee of People with Arthritis/ Rheumatism in Europe) s názvem „Charta za práci pro osoby s revmatickými chorobami“.

Tu zde představil zástupce programu EULAR/PARE Marios Kouloumas.

Výstava měla podobu velkých panelů, na každém z nich byl formou fotografií i osobních výpovědí zachycen příběh jednoho konkrétního člověka, který se snaží přes veškeré obtíže způsobené nemocí žít plnohodnotný život.

Například paní Jaroslava z České republiky snímky ze svého rodinného života představuje slovy: „To jsem já a moje dcera Gábinka (jsou jí dva). Od osmi let žiji s juvenilní artritidou. Jsem mzdovou účetní. Většinou musím používat kolečkové křeslo, ale můj zaměstnavatel tomu přizpůsobil pracoviště. Miluji svou práci, ale od narození dcery mám jiné ‚povolání‘: máma na plný úvazek.

Svou novou roli zvládám díky své matce – mé jediné ‚spolupracovnici‘, která mi hodně pomáhá. Mateřství si moc užívám, i když se už těším, až se budu moci vrátit co nejdříve do práce.“

Annett Frisová z Dánska svou zkušenost popisuje takto: „Když mi diagnostikovali artritidu, nemohla jsem se vrátit ke své práci sestry, do práce, kterou jsem měla hrozně ráda. Ve svém oboru jsem byla velmi aktivní.

Když jsem dostala výpověď, nepřijala jsem ji. Chtěla jsem žít stejně důstojně jako dříve. Napsala jsem dopis na ředitelství a tam uznali, že moje kvalifikace v péči o pacienty může být využita i jinak. Byla jsem opět zaměstnána a dostala speciálně uzpůsobenou práci.

Nyní pracuji na příjmu, na oddělení pro náhlé cévní mozkové příhody. Můj život se stal opět krásným. Je úžasné chodit každý den do práce a být zase se všemi svými kolegy. Znamená to pro mě všechno.“

Výstava je součástí programu Let’s work together, který by měl být oslavou pozitivního přínosu osob s revmatickými chorobami v pracovním prostředí.

Revmatologické nemoci spojuje chronický průběh, bolest a výrazně negativní vliv na kvalitu života. Z celospolečenského hlediska mají až překvapivě významný dopad – a to i především pokud jde o nepřímé náklady – ztrátu pracovní schopnosti, předčasnou invalidizaci a závislost na péči jiných.

Klíčovou podmínkou pro zmírnění negativních konsekvencí těchto chorob je dostatečné množství vzdělaných zdravotnických profesionálů, kteří mají pro svou práci potřebné zdroje.

Ze španělských statistik vyplývá, že trvá‑li absence z důvodu muskuloskeletálního onemocnění v zaměstnání tři měsíce až půl roku, vrací se do pracovního procesu padesát procent lidí, pokud je zaměstnání přerušeno na více než dva roky, dokáže do pracovního vlaku znovu naskočit už jen každý desátý.

-------

red

Medical Tribune

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.