Přeskočit na obsah

Revoluční změna v transportu orgánů otevírá zcela nové možnosti u transplantace plic

Bez názvu2
Foto FN Motol

Ve Fakultní nemocnici Motol byla v rámci Národního programu transplantace plic pro Českou a Slovenskou republiku na konci června provedena 40. transplantace v letošním roce. Pro transport a uchování plic byl poprvé aplikován zcela nový přístup, kdy k transportu nebyl využit box s ledem, ve kterém se teplota pohybuje pod 4 °C a klesá k bodu mrazu, ale box LUNGGUARD, kde je udržována výrazně vyšší teplota kolem 8 °C, která je zcela konstantní a bez výkyvů.

Podle čerstvě publikovaných studií může být doba studené ischémie v těchto podmínkách výrazně delší, funkce plic je bezprostředně po transplantaci lepší a umožňuje dosažení lepších krátkodobých a dlouhodobých výsledků. Publikované studie ukazují, že by prodloužení studené ischémie za takto vhodných teplotních podmínek mohlo přinést zlepšení funkce štěpu ochranou funkce cytoplazmatické membrány a nižším rizikem poškození mitochondrií.

Foto FN MotolTransplantaci podstoupil 56letý muž s respiračním selháním v terminální fázi při plicní fibróze. Byl proveden vzdálený odběr plic, plíce byly uloženy, transportovány, uchovávány v systému LUNG­GUARD a následně byla provedena bilaterální sekvenční transplantace plic s ECMO podporou.

„Funkce plic bezprostředně po transplantaci byla velmi dobrá, pacient byl okamžitě na operačním sále odpojen od mimotělního oběhu, následující den také od ventilátoru a dýchá spontánně. Doba studené ischémie byla 14 hodin oproti obvyklým čtyřem až osmi hodinám, to nám přináší obrovskou logistickou výhodu, kdy můžeme akceptovat odběry ze vzdálenějších pracovišť, ale také například dva odběry najednou, i když máme k dispozici pouze jeden tým. Jedny plíce mohou počkat v tomto boxu, než se dokončí transplantace, na kterou naváže druhá,“ vysvětluje prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol.

Odborné studie s daty podporujícími aplikaci této revoluční metody s využitím vyšších teplot byly poprvé představeny na kongresu International Society for Heart and Lung Transplantation v americkém Denveru v dubnu letošního roku a zároveň byly publikovány v prestižních časopisech, jako je New England Journal of Medicine.

„Jsme rádi, že tato metoda byla tak rychle implementována do praxe našeho transplantačního programu a zlepší jak krátkodobé, tak dlouhodobé výsledky,“ dodává profesor Lischke.

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.