Přeskočit na obsah

Rezidenční místa mají být od roku 2021 se závazkem

Ministerstvo zdravotnictví dokončilo návrh novely zákona 95/2004 Sb. o vzdělávání lékařů a do konce února jej zveřejní. Pak bude probíhat meziresortní připomínkové řízení a debata v parlamentu. Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch očekává, že zákon bude účinný od 1. ledna 2021.

Přístup k dotacím na rezidenční místa se má změnit zásadně. „Dotace půjde za lékařem. Skutečně to pozná na svých příjmech. Aby bylo zajímavé pro mladé lékaře jít do regionů, kde jsou největší problémy s dostupností péče, musíme je výrazně motivovat. Pokud se lékař rozhodne využít dotaci na rezidenční místo, zaváže se, že v regionu potažmo v České republice zůstane stejný počet let, po který pobíral danou dotaci. Nebude to vázáno na konkrétního poskytovatele, ale na region, nebo na Českou republiku,“ shrnul ministr Vojtěch.

Dnes se dotace na rezidenční místo lékaře ve specializačním vzdělávání poskytují na částečnou úhradu nákladů akreditovaným pracovištím, která lékaře zaměstnávají. Nově má být konkrétní část dotace striktně určena na plat mladého lékaře. A měla by plat lékaře prakticky pokrýt, zaměstnavatel ale může lékaři připlatit nad rámec dotace.

Přinejmenším pět tisíc korun z dotace bude určeno na odměnu konkrétnímu školiteli, který mladého lékaře vzdělává. Dosud mnohdy školitelé nedostávají vůbec žádnou odměnu.

Výše dotace na rezidenční místa bude odstupňovaná pro různé obory a různé regiony, přičemž Česká republika bude rozdělená do tří pásem regionů podle míry ohrožení nedostatkem lékařů. Dotace na jednotlivá rezidenční místa se navýší i v základním pásmu. Podstatně více se zvýší v těch regionech, kde lékaři chybí nejvíc.

Celková dotace na jedno rezidenční místo praktického lékaře bude 44350 až 66525 korun za měsíc. V nejméně problematické zóně bude dosahovat část dotace určená na plat praktického lékaře v přípravě stejné výše, jako odpovídající tabulkový hrubý plat pro 12. platovou třídu a 1. stupeň, aktuálně 35480 korun. Ve třetí, nejohroženější regionální zóně bude dotace na plat budoucího praktika činit 150 % tabulkové částky, aktuálně 53220 korun. Tato dotace určená striktně na plat mladého lékaře má tvořit u praktických lékařů 80 procent celkové dotace na rezidenční místo. Kromě toho bude minimálně 5000 korun na odměnu školiteli a zbytek dotace určený na materiály, školení a stáže.

U ostatních specializací budou pravidla pro dotace na rezidenční místa trochu jiná. Státní rozpočet uhradí jen část dotace, poskytovatel bude mít povinnost ji spolufinancovat. Konkrétně bude poskytovatel muset dát náklady na mzdu nebo plat ve výši tabulkové 12. platové třídy, 1. stupně. Nad to ještě přispěje stát dotací v částce v rozmezí od poloviny tabulkového platu po celou výši tabulkového platu. Z toho pět tisíc korun půjde školiteli.

Počet oborů, pro které stát dotuje rezidenční místa, se zatím nemění. Očekává se, že v rozpočtu bude od roku 2021 na tyto dotace 880 milionů korun ročně, a to až pro 300 rezidentů ve specializačním vzdělávání a 200 rezidentů v základním kmeni.

Regionální pásma potřebnosti bude ministerstvo zdravotnictví kreslit podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky i čísel zdravotních pojišťoven. „Už jen na mapě dojezdové vzdálenosti do 35 minut k praktickému lékaři vidíme určitá bílá místa. Faktorů, podle kterých budeme určovat pásma potřebnosti, bude ale víc. Pracujeme s detailními mapami,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví prof. Roman Prymula.

Pokud se příprava k atestaci lékaři protáhne, počítá se podle Prymuly s prodloužením dotace jen ve výjimečných případech a ze závažných důvodů. Nanejvýš o dva roky.

Ministerstvo zdravotnictví očekává, že nový systém bude efektivnější, více motivační pro školence i jejich zaměstnavatele, a pomůže dostat mladé lékaře tam, kde je pacienti potřebují.

 

Zůstaň, nebo zaplať

Emoce budí princip závazku, který má být s novými dotacemi na rezidenční místa spojený. Pokud bude lékař přijímat dotaci na rezidenturu tři roky, bude muset tři roky po atestaci zůstat v odpovídajícím regionu.

Když změní lékař pracoviště během období závazku po atestaci, mělo by to být možné bez sankce, pokud půjde do regionu ve stejném pásmu potřebnosti. Když změní působiště do českého regionu v pásmu s nižšími dotacemi, měl by doplatit rozdíl v tom, kolik jako rezident získal, a kolik by dostal v nové oblasti. V případě, že odejde z českého zdravotnictví, zaplatí zbývající poměrnou část dotace, kterou si „neodpracoval“.

Náměstek Prymula připustil, že od zástupců mladých lékařů má ministerstvo k dotacím se závazkem negativní stanovisko. „Když jsme představovali ideový záměr, dostali jsme negativní stanoviska mladých lékařů, kteří by nejlépe nechtěli žádnou fixaci,“ uvedl prof. Prymula. Podle nej je z principu závazek zůstat spravedlivý, když se váže na dobrovolný dotační program. „Domníváme se, že stabilizační dohoda je velmi korektní. Ti, kteří nebudou čerpat dotace na rezidenční místa, mají vzdělání v medicíně zadarmo, a mohou jít kamkoli do světa. Na Slovensku, alespoň podle politických deklarací, možná budou chtít po lékařích, kteří půjdou do zahraničí, kompletní náhradu nákladů na vzdělávání,“ argumentuje prof. Prymula.

Při představení principů změny rezidenčních míst podpořili ministerstvo zdravotnictví zástupci dvou krajů. Slibují si od toho zejména získání nových mladých praktických lékařů. „Ministerstvo zdravotnictví po dlouhé době přichází se systémovým řešením stárnutí aktivních lékařů. Pro nás to má obrovský význam z hlediska stabilizace personálu. U nás v Moravskoslezskému kraji během čtyř let dosáhne důchodového věku 44 procent praktických lékařů a 65 procent dětských praktických lékařů,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Martin Gebaurer (ANO). Podobně se vyjádřil náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák (KSČM). „Ulehčí to nepochybně kraji, a i řada obcí a měst to určitě přivítá. Věřím, že to pomůže ke sblížení rozdílů mezi regiony,“ řekl Rybák.

Z toho, že by absolventi medicíny o dotace neměli zájem kvůli tomu, že budou podmíněny závazkem zůstat v regionu, obavy nemají. Zkušenosti se stipendii pro studenty jim říkají, že to není překážka. „Myslím, že to nebude zásadní problém, když se lékař bude muset zavázat,“ uvedl Rybák. „Rozhodli jsme se dávat stipendia pro studenty lékařských fakult, a hned v prvním roce se zapojilo 52 studentů lékařské fakulty Univerzity Karlovy, i když máme podmínku, že se zaváží mají konkrétního zaměstnavatele, s kým pracovní smlouvu podepíšou,“ popsal náměstek Rybák.

Nejinak tomu je v Moravskoslezském kraji. „V Moravskoslezském kraji máme stipendia pro mediky i pro studenty středních zdravotních škol. Někteří sice stabilizační dohodu odmítají, ale máme 55 mediků, které máme zavázány pro naše krajská zdravotnická zařízení na tři roky,“ vysvětlil náměstek Gebauer.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené