Přeskočit na obsah

Rituximab lepší než natalizumab u relapsů RS?

Ukazuje se, že rituximab má u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) konzistentně lepší výsledky v parametru relapsu než natalizumab. Výsledky srovnávací studie z reálné praxe ukázaly, že relativní riziko pro dva roky bez relapsu u pacientů léčených natalizumabem ve srovnání s pacienty léčenými rituximabem bylo 0,90. To naznačuje, že natalizumab je spojen s vyšší pravděpodobností relapsu během dvou let. Kromě toho se míra relapsu významně nelišila při srovnání dalších dvou léků, dimethylfumarátu a fingolimodu. Autoři zkoumali data z registru a údaje z elektronické dokumentace pacientů ze studie CLIMB, která probíhala v nemocnici v Bostonu.

Jejich práce využila techniku, která pomohla odstranit některá zkreslení spojená s observačními studiemi. Studie analyzovala pacienty starší 18 let s diagnózou RS, kteří zahájili léčbu DMT v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2016. Celkem 204 účastníků dostávalo natalizumab, 115 rituximab, 260 dimethylfumarát a 267 fingolimod. Průměrný věk v době diagnózy byl 37,2 roku u skupiny dostávající natalizumab oproti 44,1 roku u skupiny dostávající rituximab. Podobně byl průměrný věk 41,7 roku u skupiny dostávající dimethylfumarát vs. 37,9 roku u skupiny dostávající fingolimod. Po úpravě kovariátů vykazovala skupina s natalizumabem vyšší míru relapsu po jednom roce i po dvou letech a kratší dobu do relapsu než skupina s rituximabem. Výsledky do značné míry potvrzují zjištění z předchozích srovnání DMT.

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/964103

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.