Přeskočit na obsah

Riziko cévní mozkové příhody po antidepresivech typu SSRI

Ve studii autoři zkoumali účinky věku a času na riziko prvního vzniku CMP u dospělých osob vystavených SSRI. Analyzovali osmiletou kohortu z tchajwanské národní výzkumné databáze zdravotního pojištění. Pacienti byli definováni jako osoby vystavené SSRI, jestliže dostali předepsané SSRI na alespoň dva následné měsíce v období od začátku ledna 2001 do konce prosince 2007. Jinak byly tyto osoby zařazeny jako nevystavené SSRI. Diagnóza CMP zahrnovala její hemoragickou a ischemickou formu.

Kaplanova‑Meierova analýza přežití prokázala větší pravděpodobnost prvního vzniku CMP u osob vystavených SSRI než u osob SSRI nevystavených (p < 0,01). Větší výskyt CMP u osob vystavených SSRI přetrvával po dobu tří let. Kumulativní incidence jak ischemické, tak hemoragické CMP byla u osob vystavených SSRI také vyšší během prvních tří let. Analýza upravených poměrů rizik ukázala, že u mladších osob vystavených SSRI byla větší pravděpodobnost CMP s nepatrným zvýšením rizika u osob starších 65 let. Stratifikovaná analýza ischemické a hemoragické CMP přinesla podobné výsledky, pokud jde o poměr rizika.

Autoři uzavírají, že užívání SSRI nezávisle zvyšuje riziko CMP napříč věkovými skupinami. Riziko je větší u mladších dospělých osob a je pravděpodobnější, že CMP bude ischemická než hemoragická. Základní mechanismy CMP mohou být spojeny s mozkovým mikrokrvácením nebo nadměrnou opravou funkce hemostázy.

Zdroj: Chan Ch‑H, Huang H‑H, Lin Ch‑H et al. Risk of first onset stroke in SSRI‑exposed adult subjects: Survival analysis and examination of age and time effects. J Clin Psychiatry. 2017;78(8):e1006–e1012.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené