Přeskočit na obsah

Robotické operace provádí v ČR osm nemocnic

Robotické operace začaly v ČR v roce 2005 v Nemocnici Na Homolce. Nyní má robotický systém da Vinci osm nemocnic, nejnověji Fakultní nemocnice v Motole, a schválen je přístroj pro Masarykův onkologický ústav. Dosud musela centra robotické chirurgie s pojišťovnami úhradu dojednávat, od letoška jsou robotické operace v seznamu zdravotních výkonů.Roboticky asistovaná chirurgie reaguje na trend snižování invazivity operačních výkonů, a tedy snížení jejich dopadu na další život nemocného. „Plně se to projevuje i v léčbě nádorových onemocnění, kde se snažíme skloubit princip radikality s principem miniinvazivity,“ řekl novinářům při slavnostním otevření motolského Centra robotické chirurgie profesor MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole. První robotickou operaci v novém centru provedl přednosta 18. dubna u onkologického pacienta. Operování s robotem si předtím „nacvičil“ v nemocnici v Ústí nad Labem. Na kontě má těchto operací už kolem dvou set, přičemž pro získání zručnosti jich je požadováno zhruba padesát.

Operační robot da Vinci Xi je umístěn ve zmodernizovaných sálech Urologické kliniky, podmínky pro práci tak budou mít lékaři skutečně na vysoké úrovni.

„Slovo robot máme rádi, protože je české, jedno z mála, které se dostalo do světa. Da Vinci vlastně není robot v pravém slova smyslu, ale telemanipulátor, převádí pohyby lékaře na operační nástroje uvnitř těla pacienta, takže nezastupitelná role operatéra zůstává,“ uvedl přednosta.

Přístroj se skládá ze čtyřramenného systému, přístrojové věže a konzole – pracoviště operatéra. Konzole je umístěna na operačním sále mimo operační stůl. Mezi operatéra a pacienta vstupuje počítačem ovládané zařízení, které provedení výkonu značně usnadňuje. Nejpodstatnější je pacientská část, což jsou čtyři ramena, do kterých se zavádějí nástroje a kamera. Systém da Vinci využívá 3D zobrazení v HD kvalitě při mnohonásobném zvětšení. Výhodou oproti klasické laparoskopii je navíc skutečnost, že polohu kamery ovládá přímo operatér. „Operatér v dutině břišní vidí naprosto dokonale, mnohem přesněji, než by viděl vlastním okem,“ ocenil profesor Babjuk.

Do těla pacienta jsou zavedeny porty několika vpichy, oproti laparoskopii nástroje umožňují pohyby v různých úhlech a rovinách uvnitř těla pacienta. Rozsah pohybů je větší, i než co dokáže samotná lidská ruka při otevřené operaci. Přístroj eliminuje lidský faktor jako třes ruky. Chirurg ovládá konce nástrojů zavedených do těla pacienta prostřednictvím vysoce citlivých, na jednotlivých prstech navlečených joysticků. Má i několik pedálů, kterými aktivuje různé části přístroje. U těla operovaného stojí asistent, který mění nástroje v průběhu výkonu.Robotická operativa má široké využití

Technologie je využívána zejména k urologickým, gynekologickým, chirurgickým, kardiochirurgickým a ORL výkonům. Nejčastěji prováděným operačním výkonem je radikální prostatektomie pro karcinom prostaty. V USA a západní Evropě se roboticky provádí drtivá většina prostatektomií, v ČR jen zhruba polovina. Celosvětově druhým nejčastějším výkonem je hysterektomie pro nádor, dále pak operace na rektu. Operační roboty se užívají rutinně i k odstranění části ledviny při nádoru.

Pro chirurga je výhodné operovat s pomocí robotického systému. Nemusí stát ve strnulé poloze několik hodin, pohodlně sedí. „My všichni máme problémy se zády, jak se hrbíme u operačních stolů. Toto je nepochybně mnohem lepší a určitě to aktivní život chirurgů prodlouží,“ ocenil přednosta.Většina výkonů prováděných robotem jsou výkony onkologické

I když současná onkologie disponuje řadou léčebných postupů, operační léčba je stále nezastupitelná v léčbě lokalizovaných nádorových onemocnění. „Světový trend je zachovávat, nebo i rozšiřovat radikalitu výkonů, abychom nádor úplně odstranili, ale chceme to dělat miniinvazivně, aby se to pacienta dotýkalo co nejméně. Riziko komplikací je u robotických operací zásadně sníženo: pacienti nemají velký řez, krevní ztráta je minimální, hospitalizace je kratší, návrat do běžného života dřívější,“ shrnul přednosti přednosta.

Lepší jsou podle něj i funkční výsledky, roboticky asistovanou operací se daleko méně poškodí okolní tkáně. „Navíc u některých výkonů, např. u nádorů ledvin, umožňuje robot operovat i tam, kde jsme dosud byli odkázáni na otevřené operace, protože laparoskopicky to nešlo,“ řekl.MT se zeptala prof. MUDr. Marka Babjuka, CSc.

 

  • Jaká je příprava lékařů, aby mohli na robotu operovat?

 

Já jsem už několik let jezdil operovat na robotu do Ústí nad Labem. Další dva kolegové na urologii jsou ve fázi základního nácviku a měli by začít operovat v horizontu několika týdnů. Samozřejmě se na tyto operace připravují i další kliniky ve FN v Motole, mají definovány týmy, které musejí projít povinným školením. Nemocnice tedy na přípravě intenzivně pracuje.

 

 

  • Kolik lidí by mělo být proškoleno?

 

V první fázi budou na urologii stačit tři týmy, tým jsou dva lidi, tj. operatér a asistent, plus sestra. Budu se ale do budoucna snažit, aby k této operativě měla přístup většina lékařů kliniky. Kapacita stroje při rozsahu a délce operací je něco přes 300 výkonů za rok. Na druhou stranu je třeba, aby týmy byly zkušené, musíme najít kompromis mezi zapojením co nejvíce kolegů a tím, aby zručnost byla maximální.

 

 

  • Budete se muset rozhodovat, který pacient je vhodný pro operaci na robotu a kterého operovat laparoskopicky? Budou časem operováni robotem všichni pacienti?

 

V rámci urologie provádíme celé spektrum výkonů, operační robot používáme jen u části z nich. Součástí našeho oboru jsou endoskopické výkony i jiného charakteru, např. na horních močových cestách či v močovém měchýři. Roboticky asistované výkony se využívají hlavně u operací prostaty a ledviny pro nádor. U prostaty jsou výhody jednoznačné, takže důvod operovat prostatu laparoskopicky nebude žádný. Záleží samozřejmě i na zdravotních pojišťovnách, ale v podstatě všichni pacienti operovaní pro karcinom prostaty by teoreticky měli být operováni robotickým způsobem. Je možné, že bude nějaký medicínský důvod či souhra důvodů, abychom v jednotlivých případech operovali otevřenou cestou, ale myslím, že to bude zcela zanedbatelné. U operací na ledvině je robot využíván k resekčním výkonům pro nádor. Půjde spíše o složitější případy, ty jednodušší se dají provést laparoskopicky.

 

 

  • Slavnostní otevření Centra robotické chirurgie byl po vás jistě velký den, protože za jeho spuštěním stálo mnoho úsilí…

 

Otevření centra předcházelo nejméně čtyřleté úsilí. Bylo nutno všechno připravit, zpracovat koncepci, ale i přesvědčit vedení nemocnice, že to má smysl. Jsem rád, že naše nemocnice investuje do technologií a moderních způsobů léčby. Pevně věřím, že se to projeví ve výsledcích léčby i ve spokojenosti našich pacientů. Stejně tak jsem si jist, že FN v Motole se svými špičkovými týmy dokáže robotický systém racionálně využívat.K VĚCI…

Podle webu ministerstva zdravotnictví jsou v Praze centra robotické chirurgie v Nemocnici Na Homolce, v Ústřední vojenské nemocnici a ve Fakultní nemocnici v Motole, dále v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, Fakultní nemocnici Olomouc, v Nemocnici s poliklinikou Nový Jičín a v Nemocnici sv. Zdislavy v Mostištích.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kolibříci šíří osvětu o alopecii

24. 1. 2023

V České republice vznikla relativně nedávno organizace, která usiluje o osvětu široké veřejnosti o alopecii. Snaží se tak podpořit tisíce lidí, kteří…