Přeskočit na obsah

Rok online platformy dat o epidemii

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR publikuje denní online zpravodajství o covidu už víc než rok. Platforma Onemocnění aktuálně má přes 11 milionů návštěvníků.


Web s oficiálními aktuálními informacemi o koronavirové epidemii v České republice byl ve spolupráci Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) a Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU) spuštěn od 12. března, necelé dva týdny poté, co se v Česku objevily první pacienti s onemocněním COVID‑19. Platforma Onemocnění aktuálně se tak stala součástí systému pro sběr dat, jejich analýzu a informování státní správy, integrovaného záchranného systému, médií i široké veřejnosti.

Pravidelně jsou tu od počátku zveřejňovány počty provedených testů, nově diagnostikovaných pacientů, hospitalizací a další údaje popisující epidemii COVID‑19. Rozsah parametrů prezentovaných na webu oficiálně nazvaném COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR se postupem času rychle rozšiřoval, přibývaly agregované analýzy ukončených případů, časové řady a otevřené datové sady. Během podzimu 2020 se mezi klíčové výstupy zařadily údaje o kapacitách lůžkové péče přebírané z Dispečinku intenzivní péče a na přelomu roku pak i data o očkování proti COVID‑19.

ÚZIS ČR při příležitosti výročí vzniku online covidové zpravodajské platformy připomíná, že Onemocnění aktuálně byla vyvinuta webstudiem ÚZIS ČR a IBA LF MU na žádost ministerstva zdravotnictví v souvislosti s epidemií spalniček v roce 2019 a sloužila k zobrazení jejího aktuálního stavu a vývoje dle dat z krajských hygienických stanic. Její využití pro publikaci oficiálních údajů o COVID‑19 tak bylo logické.

Web zaznamenal vysokou návštěvnost s průměrným denním počtem návštěvníků 122 927 a maximem ke dni 30. září 2020 (337 136 návštěvníků). Celkem web navštívilo 11 445 879 návštěvníků. Vysoký podíl přístupů jde z mobilních telefonů ve srovnání s počítači a tablety – mobil 57,3 procenta všech návštěv, desktop 39,4 procenta návštěv, tablet 3,3 procenta návštěv.

„Grafické výstupy na původní verzi webu byly postaveny na Google Data Studiu; tento nástroj ostatně využíváme dodnes např. pro modul očkování. Základními technologiemi však jsou v současné době javascriptové knihovny d3.js a NVD3, které se starají o vykreslování datově řízených dokumentů a poskytnutí následné interaktivity jednotlivých prvků na stránce,“ uvádí ÚZIS ČR.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…