Přeskočit na obsah

Role informatiky ve zdravotnictví

Neustále rostoucí nároky na zdravotní péči jsou způsobeny nejen stárnoucí populací, ale i zvýšenou mobilitou obyvatel po celé Evropě, ať už za prací nebo za zábavou. Přestože ICT zasahují do našeho každodenního života stále více a více, do zdravotnictví pronikají pomaleji.

Sedmdesát procent evropských zdravotnických zařízení totiž v současné době na rozvoj a využití ICT vynaloží méně než dvě procenta svých výdajů. „Statistiky ale také ukazují, že eHealth má šanci stát se třetím největším průmyslovým odvětvím ve zdravotnictví hned po farmaceutickém průmyslu a průmyslu zdravotnické techniky – diagnostických a zobrazovacích zařízení.

V roce 2010 by tak měl podíl ICT na celkových výdajích ve zdravotnictví EU přesáhnout pět procent,“ zahájil konferenci RNDr. Petr Beneš, šéfredaktor pořádajícího časopisu Sdělovací technika.

Technologie pro lékaře na klíč

Jako již tradičně byla i na letošní ročník konference ISTSZ pozvána společnost IZIP, a. s. Jak uvedl její výkonný ředitel MUDr. Tomáš Mládek, pro smysluplné využití elektronických zdravotních knížek je velice důležitá živost celého systému, tedy přístup zdravotnických pracovníků a klientů, sdílení a využívání dat. „V lednu letošního roku z celkového počtu více než milionu klientů jich přes 127 tisíc do své zdravotní knížky alespoň jednou nahlédlo. Tím je tedy naplněn jeden z požadavků systému IZIP – informovanost pacienta,“ řekl MUDr. Mládek.

Od letošního roku mohou systému elektronických zdravotních knížek využívat i další pojišťovny, neboť Všeobecná zdravotní pojišťovna souhlasila s ukončením své exkluzivity. Přestože společnost IZIP zatím ještě o smlouvách s dalšími pojišťovnami v ČR jedná, podařilo se jí díky projektu TEN4HEALTH uzavřít smlouvu se třemi zahraničními pojišťovnami – v Německu, Nizozemsku a Belgii. Cílem projektu TEN4HEALTH je zjednodušení identifikace pojištěnce v jednotlivých regionech a zemích EU a dále stanovení, jakým způsobem se budou vyúčtovávat náklady na léčbu pacienta. „Jde o další významný krok k tomu, aby se jednotlivé informační systémy začaly propojovat a mohlo vznikat jednotné evropské prostředí, kde lze zdravotní péči poskytovat kvalitně a bezpečně. Lékaři tak budou opravdu léčit a nebudou se starat o administrativu,“ dodal T. Mládek.

Nový projekt pro lékaře a jejich ordinace nazvaný „Bezstarostný servis“ představil Norbert Hlaváček, ředitel společnosti MD Access, a. s. Téměř všichni zdravotničtí profesionálové dnes využívají informační technologie, a to jak ambulantní nebo nemocniční software, který jim umožňuje vést sofistikovanou databázi o pacientech, tak i konektivitu, protože jejím prostřednictvím komunikují s portály zdravotních pojišťoven nebo mezi sebou navzájem. „Přišli jsme s řešením, jak nabídnout všechny zmíněné produkty jako balíčky služeb, které dodáme lékařům za takových podmínek, aby byly nejen finančně výhodné, ale přinášely jim i spoustu dalších benefitů, které dneska nemají,“ řekl N. Hlaváček a dodal: „Lékař chce léčit, lékař nechce být IT specialistou, nechce být specialistou na ambulantní software, nepotřebuje mít přehled o telekomunikačním trhu. Bohužel jde o věci, do kterých jsou dnes lékaři tlačeni, pokud chtějí informační technologie využívat.“

Nový projekt tedy přestavuje řešení na klíč, kdy si lékař z nabízených komponentů vytvoří balíček, který bude přesně odpovídat jeho potřebám. Půjde o službu složenou ze všech důležitých a prověřených součástí – konektivity, hardwaru, softwaru, zabezpečení, ale i zálohování, servisu a garance.

Chybí určující legislativa

Do programu mezinárodní konference ISTSZ byla zařazena také panelová diskuse. Velmi bouřlivě se diskutovalo o problematice špatné a nedostatečné legislativy v oblasti elektronického zdravotnictví. „Všechny země vydávají koncepce na podporu a rozvoj eHealth, telemedicíny a zpracování zdravotnické dokumentace na několik let dopředu. Neznám ani jeden takový zásadní dokument, který by existoval v České republice. Ministerstvo zdravotnictví by mělo rozhodně vytvořit nějakou koncepci a zlepšit tak podporu eHealth,“ zdůraznil T. Mládek. Podle Ing. Ivora Horského, CSc., poradce CEO Asseco Slovakia, a. s., je nutné zabývat se problematikou eHealth na legislativní úrovni a Ministerstvo zdravotnictví musí být iniciátorem legislativních změn. Na Slovensku vytvořili zástupci Ministerstva zdravotnictví samostatný operační program pro oblast zdravotnictví, na který by mělo být alokováno 250 milionů € z evropských fondů.

Přestože tedy patří Česká republika k zemím, kde jsou informační technologie ve zdravotnictví oproti některým sousedním státům relativně dobře rozvinuté, je chybějící legislativa podle mnohých „chronickou nemocí“ českého zdravotnictví. Velmi negativně proto byla účastníky vnímána skutečnost, že se IV. mezinárodní konference ISTSZ nezúčastnil ani jeden zástupce Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Plnou verzi článku najdete v: Medical Tribune 6/2007, strana B5

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené