Přeskočit na obsah

Rotavirové infekce u dětí

Rotaviry jsou jedním z nejvýznamnějších vyvolavatelů těžkých střevních infekcí u dětí do pěti let po celém světě. V rozvojových zemích jsou příčinou řady úmrtí, v rozvinutých zemích jsou především ekonomickým problémem. Rotaviry postihují nejčastěji děti kolem dvou let a v oblastech mírného pásma mají významný sezónní výskyt s maximem v zimních měsících. Nízká infekční dávka a snadný přenos vedou k četným nosokomiálním infekcím. V klinickém obraze dominuje febrilní gastroenteritida s častou dehydratací, která mnohdy vyžaduje parenterální rehydrataci s úpravou vnitřního prostředí a acidobazické rovnováhy. Z komplikací se nejčastěji setkáváme s lehkou parainfekční hepatopatií a někdy s febrilními křečemi. Nejdostupnější diagnostickou metodou je u nás průkaz antigenu ve stolici latexovou aglutinací, méně dostupné jsou test ELISA a elektronová mikroskopie. Terapie je symptomatická, důležitá je prevence. V příštím roce by mohly být na trh uvedeny dvě vakcíny proti rotavirům.

Rotaviry jsou nejčastějšími vyvolavateli těžkých gastroenteritid u dětí do pěti let po celém světě bez ohledu na socioekonomický status. Odhaduje se, že rotaviry způsobují ve světě ročně 139 milionů případů, dva miliony hospitalizací a 440 000 úmrtí. V posledních letech přitom došlo po zavedení perorálních rehydratačních roztoků do terapie k výraznému poklesu mortality. Incidence rotavirových gastroenteritid je stejná v rozvinutých i rozvojových zemích, ale liší se počet úmrtí, kterých je v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky podstatně více než v zemích vyspělých (v roce 2004 v ČR dvě úmrtí – dle EPIDATu). Výskyt v České republice je dle našich zkušeností rovněž vysoký, a to hlavně u kojenců a batolat, ale vzhledem k nedostatečné diagnostice rotavirů v terénu převažují mezi hlášenými střevními infekcemi onemocnění bakteriální etiologie – zejména salmonelózy a kampylobakteriózy (EPIDAT, SZÚ). Virových gastroenteritid je v ČR hlášeno ročně mezi 2 500–3 500 případy s naprostou převahou rotavirů. Jejich počet má přitom lehce stoupající tendenci (viz graf 1 a 2).Původce
Rotaviry se řadí mezi reoviry, jsou bez obalu, měří v průměru 70 µm a obsahují ribonukleovou kyselinu. Byly objeveny Bishopem v roce 1973 elektronovou mikroskopií ve vzorcích duodenálních biopsií od dětí s průjmem. Pojmenovány byly podle typické morfologie připomínající kolo (viz obr. 1). Rod Rotavirus se dělí do skupin A–G, lidská onemocnění vyvolávají skupiny A, B a C, naprostou většinu pak skupina A. Dle proteinů VP4 a VP7 se rotaviry dělí na 14G sérotypů a 13P sérotypů. Ve světě dlouhodobě dominují sérotypy G1–G4, nejčastějším z nich je G1. V posledních letech celosvětově stoupá význam sérotypu G9.
...

Plnou verzi článku najdete v: Pediatrie po promoci 6/2005, strana 34

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené