Přeskočit na obsah

Rozdíl v užívání statinů u různých věkových skupin

Studie o používání statinů k léčbě pacientů pokročilého věku jsou málo časté. Porovnání jejich bezpečnosti a snášenlivosti testovali autoři u 7 736 osob starších než 75 let s různým stupněm srdečního selhání. V primární prevenci byly indikace k léčení normální dávkou statinů u skupiny ve věku nad 75 let srovnatelné (62,6 %) s indikacemi u mladších pacientů (63,1 %; p = 0,83). Při použití vyšších dávek statinů se skupiny starších (10,2%) a mladších (12,3%) pacientů rovněž významně nelišily (p = 0,14). V sekundární prevenci byly statiny indikovány méně často u starších osob (80,1 %) než u věkově mladší skupiny (84,2 %; p = 0,003). Ještě výraznější rozdíl byl při indikaci vysokých dávek statinů. U osob starších než 75 let to bylo ve 23,5 %, zatímco u mladších ve 36,2 % (p < 0,0001).

Nesnášenlivost léčby statiny byla méně častá u pacientů starších 75 let ve srovnání s mladšími pacienty jak ve skupině primární, tak sekundární prevence. Myalgie byla při normálním dávkování statinů zaznamenána u 41,3 % starších nemocných oproti 46,6 % mladších pacientů (p = 0,003). Při větší dávce statinů byl rozdíl mezi staršími a mladšími pacienty ještě větší (27,3 % u starších a 33,3 % u mladších; p < 0,001).

 

Nanna MG, Navar AM, Wang TY, et al. Statin use and adverse effects among adults >75 years of age: insights from the patient and Provider Assessment of Lipid Management (PALM) Registry. J Am Heart Assoc 2018; [on‑line] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?‑ term=29739801

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.