Přeskočit na obsah

Rozpočty na centrové léky pro rok 2019

V letošním roce došlo k historické shodě v dohodovacím řízení mezi všemi segmenty zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami, a tak by měla být úhradová vyhláška pro rok 2019 jen stvrzením této dohody. V plánu na nastavení rozpočtů pro centrové léky ale k žádným změnám v procesu a transparenci nedochází. V dohodě mezi zástupci zdravotních pojišťoven a segmentu akutní lůžkové péče, pod kterou centrové léky vykazované jako zvlášť účtované léčivé přípravky (ZÚLP) spadají, nacházíme růstové koeficienty ve srovnání s referenčním obdobím, kterým je rok 2017.Podobně jako v minulých letech v průběhu procesu vzniku úhradové vyhlášky se z dokumentu nedozvídáme, jak byly koeficienty, které znamenají procentuální nárůst nákladů ve 14 segmentech, vypočteny.

Podle analýzy společnosti COGVIO, která vychází z veřejně dostupných zdrojů o počtech pacientů léčených centrovými léky podle diagnóz a nákladech zdravotních pojišťoven za rok 2017, je vidět, jak nerovnoměrně jsou naplánovány růsty pacientů na rok 2019. Proč dostane segment infekce při růstovém koeficientu 1,25 o 335 mil. Kč více ve srovnání s rokem 2017 a například dýchací soustava při koeficientu 1,10 jen o 26 mil. Kč navíc, metabolické vady s vysokými jednotkovými náklady jen o 30 mil. Kč navíc a hematologie/hematoonkologie nebo osteoporóza nic? Počítali účastníci dohody s příchodem nových léků a skutečnou potřebou v jednotlivých diagnózách? Proč například ve skupině dermatologie chybí indikace chronická kopřivka a hidradenitida, které jsou již dnes hrazeny, stejně jako atopická dermatitida, která se s vysokou pravděpodobností dostane v roce 2019 do úhrady centrovými léky?

Dalším problémem, který není patrný na první pohled, je velká nejistota, která je způsobena tím, že se jedná o plánování de facto na dva roky. Například pro skupinu dermatologie vidíme, že ve srovnání s rokem 2017 může pro rok 2019 vzrůst počet pacientů o 306, ale protože nevíme, jaký bude nárůst v roce 2018, je predikce a plánování obtížné. Kolik tedy zbude pro rok 2019? Bude to polovina dvouletého nárůstu, tedy cca 150 pacientů, nebo bude již tento nárůst vyčerpán v roce 2018 a pro rok 2019 nezbude nic?

Otázek je více než odpovědí a je možné je rozptýlit jen tak, že zdravotní pojišťovny a zástupci nemocnic odhalí metodiku, podle které byly růstové koeficienty kalkulovány. Jedná se o velmi citlivou oblast, která zásadním způsobem ovlivní osudy mnoha pacientů. Dále by pomohlo, pokud by počty pacientů podle jednotlivých diagnostických skupin byly vyhodnocovány v kratších časových intervalech, ideálně kvartálně, aby mohly být rozpočty na následující rok pružněji plánovány a alokovány.


Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Novela o telemedicíně v Parlamentu

3. 10. 2023

Parlament projednává vládní novelu zákona o zdravotních službách, která má usnadnit vedení zdravotní dokumentace v čistě elektronické podobě a do…