Přeskočit na obsah

S CT vyšetřením covidových plic může pomoci automatický systém

Pomoci s hodnocením stavu plic u pacientů s COVID-19 umí systém automatického popisu CT snímků s umělou inteligencí (AI). Zpřesňuje popis snímku, pomáhá sledovat vývoj u konkrétního pacienta, a to bez větších nároků na čas radiologa. Algoritmus umělé inteligence umí z CT snímků plic vypočítat, jaký podíl objemu plic tvoří zdravá tkáň a jaký tkáň postižená zánětem. Namísto toho, aby radiolog ze snímků odhadoval rozsah postižení, dostane jej poměrně přesně vyčíslen. Podobnou funkci má i nástroj CT COPD, tedy další specializovaná aplikace pro pacienty s onemocněním plic.

Na jaře letošního roku začali na radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Kyjov systém s umělou inteligencí CT Pulmo Auto Results, který automaticky generuje zprávy se souhrny objemu a s údaji o distribuci lézí, které pomáhají při kvantitativním hodnocení plicních infiltrátů. To zvyšuje spolehlivost diagnostiky bez prodlužování doby čtení. Na desítkách pacientů prověřili jeho použitelnost. „Analýza radiologických snímků pomocí umělé inteligence má potenciál snížit rostoucí zátěž pro radiology, zkrátit čas nutný ke zhotovení popisu a zvýšit jeho přesnost. Samotný software jsme pak mohli využít nejen k rozpoznávání lézí na CT a ke kvantitativní charakterizaci nálezů, ale i k porovnávání změn mezi vyšetřeními, což je pro přesnou medicínu zásadní,“ uvádí své zkušenosti primář kyjovského radiodiagnostického oddělení MUDr. Luboš Látal. „Narůstající počet vyšetření nezatěžoval jen radiologické asistenty, ale zejména pak nás popisující. Analýza radiologických snímků pomocí umělé inteligence má potenciál tuto rostoucí zátěž pro radiology snížit, zrychlit čas nutný ke zhotovení popisu a zvýšit jeho přesnost,“ říká. Kromě Kyjova byl systém zatím instalován také ve Vítkovické nemocnici.

Sdílejte článek

Doporučené