Přeskočit na obsah

S novým číslem nová koncepce

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

otvíráte stránky nového čísla Medicíny po promoci, která počínaje tímto rokem doznává určitých změn. Hlavním cílem nové koncepce je přiblížit časopis více všeobecným lékařům; proto se zaměříme na problematiku chodu ordinací a na praktické informace o diagnostických a léčebných postupech u pacientů s nejčastějšími onemocněními v ambulancích primární péče i v ambulancích specialistů. Do obsahu časopisu budou dále zařazovány komentáře k novým klinickým studiím a novým doporučeným postupům na aktuální témata, stejně jako aktuální informace o novinkách v lékařské praxi a trendech současné medicíny, ať už v podobě autorských článků, nebo jako zpravodajství z konferencí, kongresů a sympozií či v podobě rozhovorů s významnými osobnostmi nejrůznějších oborů medicíny. Každé číslo časopisu bude i nadále obsahovat vědomostní test odměňovaný dvěma kredity České lékařské komory.

Hlavním oborem tohoto čísla je diabetologie, resp. diabetik v ordinaci praktického lékaře, dále se dočtete o zavádění ultrazvuku v ordinacích a screeningu karcinomu plic, ale i o některých vzácných onemocněních, jejichž včasná diagnostika je pro léčbu klíčová. Nechybějí ani zajímavé rozhovory s odborníky na různá témata.

Věřím, že novou podobu Medicíny po promoci uvítáte a shledáte ji pro svou praxi přínosnou.

V úctě,

prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA, IFAAD,
předsedkyně redakční rady

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.